Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ 2, 29.06.2020 | 08:47:09
59 lượt xem

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, đề cao dân chủ, trí tuệ tập thể, nhất là việc lãnh đạo phát huy vai trò hạt nhân chính trị nòng cốt, những năm qua, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu, sát, chặt chẽ, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

Có thể thấy rõ những khó khăn chi phối, tác động đến công tác QS, QPĐP trong giai đoạn 2015-2020 như: Diễn biến thời tiết khí hậu khó lường, thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi, trên diện rộng, nhất là đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi kéo dài. Các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, chống phá. Yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT tỉnh ngày càng nặng nề, trong khi công tác bảo đảm cho nhiệm vụ QS, QPĐP còn nhiều khó khăn.

Quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhiệm kỳ qua, ĐUQS tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu về (QS, QP); tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp, các ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QS, QP. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu quả nhiệm vụ QS, QPĐP, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, ban ngành, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam trao đổi với cơ quan chuyên môn. Ảnh: KIM BẢNG

Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ. Làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án của UBND tỉnh về xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, tạo sự đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Lãnh đạo, chỉ đạo gắn quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 lây lan, ĐUQS tỉnh đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo vệ an toàn tuyệt đối cán bộ, chiến sĩ, đồng thời giúp nhân dân thực hiện cách ly tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Để hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác giáo dục, định hướng tư tưởng. Gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD kết hợp với việc hiện nghiêm các quy trình, nguyên tắc, quy chế trong công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố TSVM, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ ĐUQS tỉnh đã thường xuyên làm tốt việc kiện toàn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; duy trì, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo đối với các công tác trọng yếu; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị, phòng, chống các hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; triển khai tốt việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở tất cả các cấp; không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiến hành chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm giữ vững và nâng cao sức chiến đấu tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

Trong nhiệm kỳ tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, ĐUQS tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung sức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chủ động đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.


Đại tá NGUYỄN MẠNH HÙNG, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Nam/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-vai-tro-lanh-dao-chi-dao-trong-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-624580

  • Từ khóa
PTT Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu
PTT Trương Hòa Bình: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

“Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả".