Tạo chuyển biến tiến bộ về xây dựng chính quy công tác kỹ thuật

Thứ 7, 11.07.2020 | 10:32:49
161 lượt xem

Giai đoạn 2015-2020, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), bám sát chỉ lệnh công tác kỹ thuật hằng năm của Bộ Quốc phòng, Cục Kỹ thuật Binh chủng (KTBC) xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn ngành tổ chức thực hiện toàn diện, bảo đảm đúng lộ trình, nội dung xây dựng điểm và chính quy kỹ thuật.

Công tác xây dựng chính quy kỹ thuật là một trong những nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Cục KTBC quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, cụ thể, phù hợp từng giai đoạn và từng đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị tăng-thiết giáp (TTG), tên lửa-khí tài đặc chủng (TL-KTĐC) toàn quân được quy hoạch mặt bằng tổng thể, có đủ sơ đồ mặt bằng khu kỹ thuật; phân khu chức năng khu kỹ thuật. Từng nhà kho, nhà xe, phòng chức năng có sơ đồ sắp xếp vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), vật tư kỹ thuật (VTKT), bảo đảm thống nhất, thuận tiện trong quản lý, bảo đảm kỹ thuật và sẵn sàng cơ động cao khi có tình huống, có lệnh là lên đường được ngay. Các hạng mục, công trình trong khu kỹ thuật các đơn vị TTG, TL-KTĐC được bố trí, lắp đặt, nâng cấp thống nhất theo mẫu của Cục KTBC xây dựng, được Chủ nhiệm TCKT phê duyệt, ban hành.

Tạo chuyển biến tiến bộ về xây dựng chính quy công tác kỹ thuật

Nhân viên Kho KT788 (Cục Kỹ thuật Binh chủng) bảo quản xe tăng tại khu kỹ thuật. Ảnh: DƯƠNG HÀ

Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, Đảng ủy, chỉ huy Cục KTBC đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực và công sức bộ đội làm mới, tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu kỹ thuật. Cấp ủy, chỉ huy từ cơ quan Cục KTBC đến các đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra; duy trì chế độ công tác kỹ thuật (CTKT); thực hiện nghiêm ngày kỹ thuật tuần, tháng và giờ bảo quản VKTBKT hằng ngày… Cục KTBC tổ chức xây dựng đơn vị điểm về CTKT; xác định các mô hình, nội dung đột phá trong tổ chức làm điểm. Cục lựa chọn đơn vị có cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đầu tư xây dựng theo giai đoạn 2,5 năm. Quá trình triển khai xây dựng, cục chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra đánh giá kết quả từng hạng mục, nội dung, sau đó tổ chức cho các đơn vị ngành toàn quân tham quan, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó áp dụng thực hiện cho các đơn vị. Sau 5 năm (2015-2020), đã có 5 đơn vị ngành TTG và 4 đơn vị ngành TL-KTĐC hoàn thành xây dựng điểm về CTKT, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Quá trình triển khai xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị điểm CTKT và góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, hằng năm, cục tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên ngành TTG, TL-KTĐC. Đồng thời, cục tổ chức hội thao, hội thi, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và phát hiện những vấn đề còn yếu để bồi dưỡng, tập huấn, thống nhất toàn ngành. Đối với mỗi hội thi, cục đều xây dựng nội dung phù hợp; hình thức đa dạng, thiết thực. Từng đơn vị tham gia dự thi, dù ở cấp toàn quân hay nội bộ, đều quan tâm đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật thống nhất, thực hiện chế độ, nền nếp CTKT tốt hơn. Các cơ quan, đơn vị còn chú ý tập huấn, thực hiện chính quy hóa công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn. Qua tập huấn, bồi dưỡng, trình độ quản lý, chỉ huy, làm chủ khai thác VKTBKT của cán bộ, nhân viên nâng lên rõ rệt, nhất là đối với VKTBKT mới, hiện đại. Nổi bật trong xây dựng chính quy CTKT thời gian qua là Đảng ủy, chỉ huy cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành duy trì chặt chẽ các chế độ quản lý, kiểm tra và kiểm kê VKTBKT, VTKT, cơ sở vật chất vào 0 giờ ngày 1-1 hằng năm. Toàn ngành duy trì nền nếp chế độ xây dựng kế hoạch, báo cáo ở các cấp; nghiên cứu định mức kỹ thuật, định mức chi phí, quy trình công nghệ, phiếu công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng, niêm cất, đồng bộ VKTBKT và áp dụng thống nhất khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Bằng nỗ lực thực hiện chính quy hóa CTKT, 5 năm qua, Cục KTBC đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu, phối hợp bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật VKTBKT đúng, đủ, đồng bộ, chất lượng cao cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác; bảo đảm an toàn mọi mặt. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Cục KTBC tiếp tục phát triển, mở rộng 6 chuyên ngành kỹ thuật mới, gồm: Tên lửa, máy bay, ra-đa, tàu thuyền, thông tin, khí tài điện tử và quang học. Cùng với kiện toàn, ổn định tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên, Đảng ủy, chỉ huy cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, nghiên cứu mô hình phù hợp để tổ chức xây dựng đơn vị điểm CTKT hiệu quả. Cục chỉ đạo ngành nâng cao năng lực tham mưu, quản lý kỹ thuật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ CTKT, góp phần để cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ''mẫu mực, tiêu biểu''.   


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-chuyen-bien-tien-bo-ve-xay-dung-chinh-quy-cong-tac-ky-thuat-626634

  • Từ khóa
Cần thêm gói hỗ trợ giúp doanh nghiệp “vượt sóng” đại dịch Covid-19 lần 2
Cần thêm gói hỗ trợ giúp doanh nghiệp “vượt sóng” đại dịch Covid-19 lần 2

“Làn sóng” Covid-19 quay trở lại lần 2 khiến các DN thêm lao đao, trước đó, nhiều doanh nghiệp chưa thể “chạm tay” tới các gói hỗ trợ.