Hội nghị tọa đàm dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ 2, 20.07.2020 | 14:35:13
193 lượt xem

Ngày 20-7, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội nghị tọa đàm về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng…

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam được triển khai lấy ý kiến từ tháng 4-2019, gồm 7 chương, 32 điều. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật gồm phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động Biên phòng; hoạt động cơ bản về Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động Biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động Biên phòng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cá nhân về hoạt động Biên phòng. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã có 107 ý kiến các đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ, 28 ý kiến phát biểu tại hội trường và một số ý đại biểu gửi văn bản về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Đây là lần thứ 3 Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức hội thảo để lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn... để có thêm thông tin phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Hội nghị tọa đàm dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Thượng tướng Võ Trọng Việt, chủ trì hội nghị tọa đàm.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam lần này kế thừa có chọn lọc Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng trước đây và qua thực tiễn những năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng còn bộc lộ những hạn chế bất cập so với Hiến pháp năm 2013 và một số luật khác có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Vì vậy dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam đã hình thành và ra đời là cấp thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Quân đội nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng. Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam bao hàm toàn diện, đồng bộ trên phạm vi cả nước, hệ thống chính trị, với lực lượng nòng cốt là Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách là Bộ đội Biên phòng.

Một số ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng về nội dung của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó có các vấn đề như tên gọi, phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; nhiệm vụ biên phòng; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế; lực lượng Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định là phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để tên gọi của Luật bao quát được nội dung của Luật như trong dự thảo, thì cần nghiên cứu, làm rõ nội hàm từ Biên phòng; nhiệm vụ biên phòng; lực lượng, biện pháp và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng và chức trách nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Các ý kiến tại hội thảo đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu và cho ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội tới đây để Luật Biên phòng Việt Nam sớm được thông qua, ban hành, là hành lang pháp lý cao nhất, giúp hệ thống chính trị, các Bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng thực thi nhiệm vụ biên phòng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và khu vực biên giới trong tình hình mới.


Tin, ảnh: DUY ĐÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-toa-dam-du-thao-luat-bien-phong-viet-nam-627458

  • Từ khóa