Nêu cao quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh Phú Thọ vững mạnh

Thứ 6, 28.08.2020 | 15:13:33
124 lượt xem

Phú Thọ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Đây cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu 2.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những năm qua, LLVT tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng các căn cứ địa cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữa năm 1945, Chiến khu Vần-Hiền Lương, các căn cứ du kích: Vạn Thắng (Cẩm Khê), Phục Cổ (Yên Lập) đã lần lượt ra đời (đây là những đơn vị tiền thân của LLVT tỉnh Phú Thọ) cùng với nhân dân cả nước nhất tề đứng lên giành chính quyền. Tiếp đó, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban liên khu giải phóng, ngày 26-8-1945, Ban cán sự lãnh đạo khởi nghĩa của tỉnh Phú Thọ đã họp bàn các biện pháp thống nhất LLVT tỉnh. Ngày 30-8-1945, các LLVT tỉnh được thống nhất lại thành Chi đội Giải phóng quân mang tên “Chi đội Giải phóng quân Trần Quốc Toản”, đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng bộ tỉnh.

Nêu cao quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh Phú Thọ vững mạnh
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác huấn luyện tại đơn vị. Ảnh: TRỌNG LỘC

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh Phú Thọ phối hợp có hiệu quả với bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu 614 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hơn 5.000 tên địch; thu, phá hủy nhiều vũ khí, trang bị quân sự của chúng, góp phần lập nên những chiến công oanh liệt, như: Chiến thắng Sông Lô 1 (năm 1947), Sông Lô 2 (năm 1949), Tu Vũ (năm 1951), Cầu 2-Chân Mộng-Trạm Thản (năm 1952), góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, với quyết tâm tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Phú Thọ trở thành một trong những hậu phương lớn của miền Bắc; vừa lao động sản xuất, vừa tham gia chiến đấu. Hàng vạn thanh niên đất tổ tình nguyện lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần cùng cả nước đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Phú Thọ luôn nêu cao tinh thần chủ động, ý thức tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh anh dũng chiến đấu, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, anh dũng, chiến thắng”; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương các hạng. Quân và dân Phú Thọ cùng 83 tập thể, 26 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1.235 bà mẹ được phong và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhiều tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ...

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ QS, QP thời kỳ mới, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh không ngừng nâng cao năng lực, trình độ làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp với xây dựng KVPT các cấp ngày càng vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh an toàn, làm chủ. Nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu làm trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong LLVT tỉnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và các năm tiếp theo; phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị trong tỉnh vững mạnh. Trước mắt, cùng các lực lượng của địa phương phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, không để bệnh xâm nhập vào đơn vị. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/neu-cao-quyet-tam-xay-dung-llvt-tinh-phu-tho-vung-manh-633267

  • Từ khóa
Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra kỳ vọng nhiều vào EVFTA
Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra kỳ vọng nhiều vào EVFTA

Do ảnh hưởng của Covid-19, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đi các thị trường nói chung và EU nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng, xuất khẩu cá tra qua EU sẽ phục hồi tốt hơn sau dịch do tận dụng tốt lợi thế từ EVFTA.