Toàn quân sẵn sàng ứng phó thảm họa thiên tai

Thứ 7, 29.08.2020 | 15:25:28
113 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) vừa ban hành công văn nhằm thống nhất, triển khai một số nội dung về việc sẵn sàng ứng phó với thảm họa thiên tai trong mùa mưa bão.


Toàn quân sẵn sàng ứng phó thảm họa thiên tai
Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, tháng 7-2020 tại TP Hà Giang.
Ảnh: qdnd.vn. 

Nội dung công văn nêu rõ, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn hệ thống văn kiện phòng, chống lụt, bão sát tình hình nhiệm vụ; kiểm tra, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, các địa bàn được đảm nhiệm; xây dựng các phương án và làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt, bão có hiệu quả. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức huấn luyện bổ sung cho bộ đội các nội dung về phòng, chống lụt, bão, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...


NGUYỄN LINH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toan-quan-san-sang-ung-pho-tham-hoa-thien-tai-633364


  • Từ khóa