Phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm xây dựng đơn vị

Chủ nhật, 13.09.2020 | 11:10:11
98 lượt xem

Trên cơ sở khung huấn luyện dự nhiệm Trung đoàn Pháo binh 790 (Sư đoàn 431, Quân khu 1), theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 13-9-1980, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Lữ đoàn Pháo binh 382.

40 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 cũng nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi thành lập, Lữ đoàn Pháo binh 382 nhanh chóng điều chỉnh quân số, ổn định tổ chức biên chế, chuẩn bị thao trường, tổ chức huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, tham gia hiệu quả các trận chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía bắc cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được giao.

Phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm xây dựng đơn vị
Kiểm tra kỹ thuật xe pháo ở Lữ đoàn Pháo binh 382. Ảnh: CHÍ DŨNG

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức, biên chế, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 382 đã lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh quân số, sắp xếp cán bộ theo đúng quy định; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong đơn vị, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, trong thực hiện các nội dung công tác quân sự, lữ đoàn quán triệt và chấp hành nghiêm chế độ SSCĐ; duy trì nghiêm các chế độ trực, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ mọi mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, nội dung, thời gian và theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; bảo đảm quân số huấn luyện thường xuyên trên 99,6%. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 1990-2020, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng, huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện chuyên ngành pháo binh của đơn vị đều đạt giỏi; huấn luyện dự bị động viên và các khoa mục chung đều đạt loại khá trở lên. Qua kiểm tra của thủ trưởng và cơ quan Bộ Quốc phòng, Binh chủng Pháo binh và Quân khu 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, đơn vị có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp, ngành tặng bằng khen, cờ thưởng và các danh hiệu thi đua.

Trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đơn vị tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý và duy trì nền nếp các chế độ quy định, nhất là ở các phân đội trực thuộc, các bộ phận công tác lẻ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể với quan điểm lấy đấu tranh phòng ngừa là chính, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn, hành động chuẩn mực, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành đều được đơn vị quán triệt, triển khai khoa học, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia, tạo động lực mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên xung kích vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của bộ đội pháo binh anh hùng và truyền thống “Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 xác định: Quán triệt sâu sắc quan điểm, đư­ờng lối của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD; chú trọng huấn luyện bộ đội sát thực tế, sát đối tượng, phù hợp với địa bàn tác chiến và đặc thù đơn vị, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện giỏi với rèn luyện kỷ luật, không ngừng nâng cao chất lư­ợng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, bảo đảm cho lữ đoàn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-de-cao-trach-nhiem-xay-dung-don-vi-634905

  • Từ khóa
Thực thi các FTA thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%
Thực thi các FTA thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%

Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo thêm động lực và mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam, đặc biệt là việc mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa.