Tổng cục Hậu cần thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thứ 5, 15.10.2020 | 15:14:49
94 lượt xem

Sáng 15-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCHC.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC đã thông báo một số nội dung, kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30-9 với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương”. Thành công của đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, TCHC đã tham gia nhiều hoạt động, như: Chỉ đạo hậu cần các đơn vị toàn quân bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất, đặc biệt bảo đảm hậu cần cho sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng hội đại biểu Đảng bộ Quân đội. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, hướng dẫn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe đại biểu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện nhấn mạnh: Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quân đội ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, góp phần quan trọng vào chuẩn bị để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng cục Hậu cần thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
Quang cảnh hội nghị.


Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC đã thông báo, quán triệt toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại đại hội và thư Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước. 

Sau hội nghị, Đảng ủy TCHC yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung được quán triệt, tích cực nghiên cứu tài liệu, tổ chức thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Hậu cần tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.


Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi-640917

  • Từ khóa
Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu
Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu

Tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020, một con số rất đáng quan tâm là có đến 50% mục tiêu của Nghị quyết đề ra đã không đạt được.