Năng suất bình quân ngày bay đạt 98,8% kế hoạch

Thứ 5, 03.12.2020 | 14:21:33
137 lượt xem

Ngày 2-12, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Trong năm 2020, nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực, chủ động sáng tạo đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy. Kết quả tính đến ngày 26-11, toàn trường tổ chức huấn luyện bay được 252 ban, năng suất bình quân ngày bay đạt 98,8% kế hoạch. Trong huấn luyện, nhà trường đã thường xuyên duy trì nghiêm nề nếp chế độ, xây dựng kế hoạch huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay đầy đủ, chặt chẽ sát với thực tế nhiệm vụ huấn luyện của từng đơn vị; thực hiện nghiêm việc kiểm tra lý thuyết đối với các thành phần bay cũng như kiểm tra kết quả chuẩn bị mặt đất của học viên theo quy định; đồng thời thống nhất thứ tự nội dung giao nhiệm vụ chuẩn bị trước khi bay và trình tự giảng bình rút kinh nghiệm trong mỗi chuyến bay, ban bay, tuần bay và sau 7 đến 8 ban bay.

Năng suất bình quân ngày bay đạt 98,8% kế hoạch
Trường Sĩ quan Không quân trao danh hiệu “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2020 cho các tập thể xuất sắc.

Nhà trường cũng tổ chức quản lý chặt chẽ con người và vũ khí trang bị, bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; tích cực chủ động củng cố doanh trại theo hướng chính quy, thống nhất, bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện tốt các nội dung của “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị năm của cán bộ, chiến sĩ đạt 100% yêu cầu, trong đó có 85% đạt khá, giỏi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo trong thời gian tới, trong đó tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Nhân dịp này, nhà trường đã trao Danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2020 cho 31 tập thể của trường.


Mai Đồng/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-suat-binh-quan-ngay-bay-dat-98-8-ke-hoach-645400

  • Từ khóa