Học viện Quốc phòng tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu

Thứ 2, 18.01.2021 | 14:59:09
196 lượt xem

Học viện Quốc phòng vừa tổ chức cho học viên các lớp đào tạo theo chức vụ, năm học 2020-2021, thực hành cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu một bên hai cấp trên bản đồ.

Cuộc diễn tập với mật danh QK-21 được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ quân khu; thực hành tác chiến phòng thủ quân khu. Cuộc diễn tập chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, xử lý tình huống độc lập, sáng tạo của học viên, coi trọng diễn tập nội dung nghệ thuật quân sự và công tác chủ huy-tham mưu của người chỉ huy và cơ quan. Quá trình diễn tập, các khung và bài tập đã vận dụng tốt nguyên tắc lý luận, nghệ thuật quân sự vào xử lý các tình huống.

Học viện Quốc phòng tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu
Học viện Quốc phòng tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ trên bản đồ. 

Sau 4 ngày 2 đêm diễn tập nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Qua diễn tập, trình độ năng lực, công tác tham mưu của người học đã được nâng lên một bước, hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về loại hình tác chiến phòng thủ quân khu, có thể vận dụng tốt vào huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thời gian tới, học viện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung biên soạn tài liệu và giảng dạy phù hợp với sự phát triển mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra) khi đối tượng tác chiến có nhiều thay đổi về tổ chức, biên chế trang bị và thủ đoạn tác chiến.


Thu Thảo/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-to-chuc-dien-tap-tac-chien-phong-thu-quan-khu-649452

  • Từ khóa