Các cơ quan, đơn vị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2021

Thứ 3, 02.03.2021 | 08:02:25
131 lượt xem

Ngày 1-3, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt tổ chức quán triệt mệnh lệnh, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm nay, các đơn vị không tổ chức lễ ra quân huấn luyện tập trung mà giao các đầu mối cấp phân đội và cơ quan cấp trung, lữ đoàn triển khai quán triệt mệnh lệnh, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

* Sư đoàn 3 (Quân khu 1) triển khai quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, sáng tạo, kỷ cương, an toàn, vững chắc”. Năm 2021, Sư đoàn 3 xác định tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng... (NHƯ KHÁNH)

Các cơ quan, đơn vị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2021
 Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động thuộc BĐBP tỉnh Điện Biên.
ẢNH: ANH DŨNG

* Sư đoàn 324 và Sư đoàn 968 (Quân khu 4) triển khai huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt; tổ chức huấn luyện sát đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với biên chế...; gắn huấn luyện với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. (NGỌC THĂNG-THANH HẢI)

* Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) triển khai tổ chức quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, bám sát đặc điểm của từng đối tượng. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ biết bơi... (ĐÀO NGỌC LÂM)

* Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, xác định kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện ở các cấp; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện... (VĂN ĐẢM)

* Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực; cơ bản, thiết thực, chất lượng đối với lực lượng dân quân tự vệ; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Tăng cường huấn luyện sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với địa bàn. (HỒNG NAM)

* Bộ CHQS tỉnh Nam Định xác định đẩy mạnh thi đua, tập trung huấn luyện cho các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, chú trọng nâng cao khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống; phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng... (ĐỨC TRUNG)

* Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai cho các phân đội, cơ quan tổ chức quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và phong trào thi đua huấn luyện năm 2021 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. LLVT tỉnh tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ, tình hình thực tế, coi trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, lấy thực hành làm chính... (PHÙNG NGỌC THĂNG)

* Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên tổ chức ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện trong năm là tăng cường huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực, chú trọng huấn luyện nghiệp vụ, chiến thuật biên phòng... Đơn vị đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, đổi mới, hiệu quả và an toàn giao thông”. (ANH DŨNG)

 

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-co-quan-don-vi-quan-triet-menh-lenh-huan-luyen-nam-2021-652970

  • Từ khóa