Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại giao ban quý I

Thứ 6, 19.03.2021 | 08:51:34
144 lượt xem

Sáng nay (18/3), Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là BCĐ 35) và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 – BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh điều hành hội nghị.

Trong quý I, BCĐ 35 đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, nhất là trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị và địa bàn.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng được triển khai thực hiện tốt. Các trang, nhóm trên mạng xã hội của BCĐ cấp tỉnh và các lực lượng đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin tích cực, tạo tính lan toả mạnh mẽ, là nguồn thông tin chính thống thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm theo dõi.

Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa bàn và tình hình dịch Covid -19; tận dụng triệt để lợi thế công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận bổ sung, làm rõ thêm kết quả đạt trong thời gian qua; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 – BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh khẳng định: Kết quả hoạt động tích cực của 2 BCĐ trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid – 19, thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới: Đối với công tác thông tin đối ngoại, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các nhiệm vụ cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực. BCĐ các cấp và các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại và thông tin đối ngoại…


Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu
làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu tham luận tại hội nghị

Đối với BCĐ 35, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là dịp chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thành viên BCĐ 35 các cấp tích cực đăng tải, chia sẻ những thông tin đúng đắn, có tác động tích cực trên môi trường mạng; chủ động phát hiện, đề xuất, tham mưu các biện pháp xử lý những đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, có tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

Đồng chí giao Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghiên cứu, hoàn thiện các giáo trình để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang phản ánh về những thành tựu, những vấn đề tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo sự lan toả trong toàn hệ thống chính trị…


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/409982-ban-chi-dao-35-va-ban-chi-dao-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-giao-ban-quy-i.html


  • Từ khóa