Đổi mới, nâng hiệu quả quản lý đầu tư công trong quân đội

Chủ nhật, 28.03.2021 | 08:57:01
96 lượt xem

Tìm hiểu về công tác lập kế hoạch đầu tư (KHĐT) trong các đơn vị quân đội, chúng tôi được Đại tá Lê Hồng Trường, Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng (BQP) cho biết: Sau khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, Cục Tài chính đã cùng với các cơ quan tham mưu với BQP ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn các ngành, đơn vị triển khai công tác xây dựng kế hoạch đối với các dự án đầu tư thuộc ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng.

Đây là bước đổi mới quan trọng về quản lý đầu tư công trong quân đội, nâng cao hiệu quả đầu tư ở tất cả các cấp, đồng thời khắc phục được tồn tại, hạn chế của công tác xây dựng KHĐT theo cơ chế trước đây. 

Phân tích về mặt tích cực của nội dung này, anh Trường chia sẻ, lập kế hoạch là bước đầu tiên của quá trình đầu tư công. Khi chưa có Luật Đầu tư công, kế hoạch chi đầu tư hằng năm thường không gắn với kế hoạch tài chính, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch... được duyệt, chưa bảo đảm được các thứ tự ưu tiên trong từng giai đoạn, không cân đối được nguồn vốn dẫn đến nợ đọng trong đầu tư xây dựng. Mặt khác, công tác xây dựng KHĐT những năm trước chỉ thực hiện theo từng năm nên không bao quát hết chu kỳ của dự án, chưa gắn giữa khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước với huy động các nguồn vốn khác dẫn đến tiến độ dự án bị kéo dài làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư. 

Đổi mới, nâng hiệu quả quản lý đầu tư công trong quân đội
Ban CHQS huyện Đô Lương (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để xây dựng
doanh trại khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: THANH CHƯƠNG.

Thực hiện Luật Đầu tư công, công tác lập KHĐT trong BQP được triển khai theo trung hạn nên sẽ bao quát được toàn cảnh về khả năng cân đối vốn cho các dự án đã, đang và sẽ triển khai; đồng thời, sự phù hợp giữa kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính sẽ bảo đảm hiệu quả, tính khả thi cho các dự án. Việc lập KHĐT trung hạn gắn với hằng năm bảo đảm các chương trình, dự án khi phê duyệt được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ, khắc phục tình trạng dự án treo, đầu tư bị động và cắt khúc ra từng năm. 

Ngoài ra, việc lập KHĐT đã khắc phục tình trạng vừa thi công, vừa hoàn thiện thủ tục đầu tư; phải điều chỉnh, bổ sung mục tiêu quy mô dự án làm tăng chi phí hoặc giảm thiểu tình trạng vốn đầu tư đã giao không thực hiện được phải chuyển sang năm sau. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch trung hạn sẽ khắc phục được tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng bảo đảm vốn đầu tư, tình trạng đầu tư dàn trải kém chất lượng; bảo đảm công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực, tăng cường hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, chủ đầu tư.

Đại tá Lê Hồng Trường chia sẻ: Các đơn vị quân đội thường đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nên các dự án triển khai dễ bị kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lập và triển khai KHĐT công. Trước thực trạng đó, Cục Tài chính đã chủ động báo cáo BQP đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành nghị định để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong điều hành dự toán nói chung, kế hoạch vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách quốc phòng cho đầu tư nói riêng. Qua đó, bảo đảm tính khả thi, sự thống nhất trong thực hiện giữa kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính trong BQP.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính, công tác quản lý vốn đầu tư theo Luật Đầu tư công, công tác lập kế hoạch trung hạn, trước mắt là kế hoạch trung hạn 2021-2025 tiếp tục là bước đột phá quan trọng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công trong BQP. Đây cũng là nội dung đổi mới quan trọng của cơ chế quản lý tài chính trong quân đội. Thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính khả thi của kế hoạch tài chính ngân sách và KHĐT công; bảo đảm vốn đầu tư trong quân đội được thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu đầu tư được duyệt.


KHÁNH TÚ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doi-moi-nang-hieu-qua-quan-ly-dau-tu-cong-trong-quan-doi-655263

  • Từ khóa