Viết tiếp truyền thống Trường Quân chính Bạch Đằng

Thứ 6, 02.04.2021 | 09:11:29
80 lượt xem

Phát huy truyền thống Trường Quân chính Bạch Đằng (QCBĐ), những năm qua, Trường Quân sự (TQS) Quân khu 3 luôn hoàn thành tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho quân khu và quân đội, nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống nhà trường (10-4-1946 / 10-4-2021) phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Trịnh Văn Ngọ, Hiệu trưởng TQS Quân khu 3 về các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện (HL), giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) trong giai đoạn mới.

PV: Đề nghị đồng chí khái quát quá trình phát triển, trưởng thành của TQS Quân khu 3?

Đại tá Trịnh Văn Ngọ: Ngày 10-4-1946, thực hiện chủ trương của Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội, Bộ chỉ huy Chiến khu 3 quyết định thành lập Trường QCBĐ (nay là TQS Quân khu 3) với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho quân khu và quân đội. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ TQS Quân khu 3 luôn đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết nên truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt”. Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Viết tiếp truyền thống Trường Quân chính Bạch Đằng
 Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021. Ảnh: VĂN NAM

PV: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ HL, GD-ĐT trong tình hình mới, nhà trường có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Trịnh Văn Ngọ: Hiện nay số cán bộ, giáo viên đã qua chiến đấu của nhà trường chỉ còn lại 4 đồng chí đang công tác. Số cán bộ trẻ, giáo viên mới kinh nghiệm quản lý, HL, giảng dạy còn ít. Trước thực tế này, Đảng ủy, Ban giám hiệu đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, như: Chủ động phát hiện, tạo nguồn cán bộ, giáo viên tại chỗ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; xây dựng kế hoạch, đề nghị trên cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đi học tập, đi thực tế tại các nhà trường, đơn vị, kết hợp chặt chẽ với việc tự đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường. Chú trọng sử dụng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, giáo viên đã qua chiến đấu, cán bộ, giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm để truyền thụ cho lớp trẻ, người mới về nhà trường công tác.

Tính từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã tổ chức 40 lớp tập huấn tập trung, tập huấn chuyên ngành cho cán bộ, giáo viên với gần 3 nghìn lượt người tham gia; hơn 130 lượt giáo viên và cán bộ quản lý được tham gia các lớp tập huấn do trên tổ chức. Cùng với đó, nhà trường chỉ đạo các khoa giáo viên nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp tốt phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho người học; duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án, bài giảng, động viên cán bộ, giảng viên tự học tập, nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực HL, giảng dạy, quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

 PV: Việc xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy, huấn luyện được nhà trường thực hiện như thế nào?

Đại tá Trịnh Văn Ngọ: Thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung 19 bộ chương trình cho 14 đối tượng với 36 chuyên ngành. Thường xuyên rút kinh nghiệm HL, làm tốt công tác sơ kết giai đoạn, tổng kết khóa học. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, học viên về nội dung, chương trình đào tạo; lược bớt các nội dung không còn phù hợp với thực tế; đồng thời bổ sung nội dung sát với yêu cầu đào tạo của từng đối tượng học viên, bảo đảm tính liên thông, sát với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khối kiến thức chuyên ngành. Ngoài ra, nhà trường tập trung đào tạo theo cương vị, chức trách học viên đảm nhiệm sau khi ra trường; trao đổi, nắm tình hình học viên sau khi tốt nghiệp về đơn vị công tác, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, nâng cao chất lượng GD-ĐT, HL...

PV: Thưa đồng chí, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) nhà trường những năm qua ra sao?

Đại tá Trịnh Văn Ngọ: Nhà trường luôn quan tâm, có nhiều giải pháp thúc đẩy công tác NCKH, nhất là các công trình, đề tài về khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Chỉ tính riêng trong hai năm gần đây, toàn trường có 116 đề tài, sáng kiến cải tiến và giáo trình được ứng dụng giảng dạy, công tác. Một số công trình NCKH đã xác định được các giải pháp dự báo tình tình địa bàn Quân khu 3; các nguy cơ, thách thức tác động đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đề xuất nhiều giải pháp thực hiện chiến lược quân sự, quốc phòng ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn quân khu. Tập trung biên soạn các tài liệu huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật binh chủng hợp thành và các chuyên ngành quân binh chủng, về tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, tác chiến trên địa bàn quân khu... góp phần thiết thực nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

PV: Trong thời gian tới, TQS Quân khu 3 xác định những chủ trương, giải pháp gì đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

Đại tá Trịnh Văn Ngọ: Theo chỉ đạo của trên, TQS Quân khu 3 sẽ mở rộng quy mô, tổ chức và loại hình, đối tượng đào tạo. Nhà trường tập trung đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học; gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn, bảo đảm "sản phẩm" của nhà trường đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên "vừa hồng, vừa chuyên"; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị; đầu tư củng cố thao trường, bãi tập, giảng đường, phòng học, nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin mô phỏng trong HL, GD-ĐT. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ HL, GD-ĐT với NCKH, tạo sức mạnh tổng hợp, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, viết tiếp truyền thống của nhà trường trong thời kỳ mới...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


NGÔ DUY ĐÔNG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viet-tiep-truyen-thong-truong-quan-chinh-bach-dang-655751


  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.