Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ 5 thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội

Thứ 7, 03.04.2021 | 00:00:00
67 lượt xem

Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-BQP ngày 23-3-2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ 5 thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd 

Theo đó 5 thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng được bãi bỏ, gồm: Thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện kỹ thuật bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân); thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức); thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức); thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân); thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).


HUY PHONG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-truong-bo-quoc-phong-bai-bo-5-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dong-vien-quan-doi-655875


  • Từ khóa
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành thu ngân sách năm 2021
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hoàn thành thu ngân sách năm 2021

Chiều nay (12/4), Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác thu ngân sách quý I/2021; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.