Đại tướng Lương Cường chủ trì giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5-2021

Thứ 2, 31.05.2021 | 00:00:00
113 lượt xem

Sáng 31-5, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5-2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT...

Trong tháng 5-2021, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ... Toàn quân thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới và tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19...

Toàn quân đã hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm chất lượng. Đến ngày 12-5, 60/60 cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng hoàn thành kế hoạch học tập. Công tác giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy đảng và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chuyên đề quán triệt Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được hoàn chỉnh và đưa vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn trong quân đội. Các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch tổ chức đăng cai vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2021... Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục tuyên truyền tốt về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19...

Đại tướng Lương Cường chủ trì giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5-2021
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Công tác dân vận được các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tiến hành có hiệu quả trên địa bàn cả nước; trong đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các quân khu, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển... đã tăng cường hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ cho Bộ đội Biên phòng tham gia phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, TCCT chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn. Toàn quân sau hiệp thương vòng 3 đã chốt danh sách giới thiệu 34 đồng chí ứng cử ĐBQH khóa XV; giới thiệu ứng cử HĐND các cấp 1.108 đồng chí; cơ bản các đồng chí cán bộ quân đội ứng cử ĐBQH đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Cũng trong tháng 5, TCCT đã chỉ đạo các đơn vị triển khi xây dựng 200 “Nhà Đồng đội” với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà; 12 công trình dân sinh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hơn 36,5 tỷ đồng. 

Công tác chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó đã nghiên cứu, rà soát, đề xuất, bổ sung nội dung chế độ, chính sách đặc thù đối với quân nhân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 135/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân... Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đúng nguyên tắc, quy định; trong đó giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội cho 1.063 trường hợp; cấp mới 1.799 sổ bảo hiểm xã hội và hơn 65.000 thẻ bảo hiểm y tế...

Đại tướng Lương Cường chủ trì giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5-2021
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị khẳng định, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan TCCT tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ quy định. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong TCCT đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6-2021, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền kết quả quân đội tham gia phòng, chống dịch Covid-19, kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quân đội tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Tập trung quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo Thường vụ QUTƯ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Quy chế làm việc của QUTƯ; Quy chế lãnh đạo một số mặt trọng yếu của QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu, khảo sát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam; hoàn thiện quy chế công tác dân vận của QĐND Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT; nghiên cứu, rà soát, đề xuất nội dung chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Hội thao quân sự quốc tế năm 2021...

Tại buổi giao ban, thừa ủy quyền của thủ trưởng TCCT, Thiếu tướng Trần Văn Vương, Cục trưởng Cục Chính trị đã công bố các quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


MINH MẠNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-chu-tri-giao-ban-tong-cuc-chinh-tri-thang-5-2021-661167

  • Từ khóa
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Samsung Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Samsung Việt Nam

Ngày 14/6, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam do ông Choj Jooho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn.