Xây dựng, triển khai Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”

Thứ 6, 24.09.2021 | 13:47:35
251 lượt xem

Ngày 24-9, Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” tổ chức hội nghị họp Ban Chỉ đạo. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo nghe báo cáo tóm tắt Kế hoạch số 560-KH/QUTW, ngày 6-9-2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc xây dựng, triển khai Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; kết quả xây dựng đề cương chuyên đề và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Xây dựng, triển khai Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Mục đích xây dựng, triển khai chuyên đề nhằm: Làm cơ sở để các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lớn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Làm tài liệu học tập, giáo dục cho các đối tượng, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, bảo đảm việc phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Xây dựng, triển khai Chuyên đề “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”
 Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, đánh giá cao ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo trong tham gia xây dựng đề cương chuyên đề. Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Từng thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan, cán bộ thuộc quyền chủ động tham gia xây dựng chuyên đề với trách nhiệm cao nhất, đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các thành viên khác và cơ quan chức năng; kịp thời phản ánh với cơ quan thường trực những khó khăn, vướng mắc; trực tiếp giải quyết những vấn đề trong phạm vi quyền hạn hoặc trao đổi, báo cáo với đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng ban Chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trung tướng Trịnh Văn Quyết giao Cơ quan thường trực, Tổ Biên soạn tiếp thu tối đa ý kiến các thành viên trong Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, xác định tiến trình thời gian cụ thể, phân công nhiệm vụ và tích cực triển khai xây dựng chuyên đề; bảo đảm kết cấu chặt chẽ, khoa học, bám sát các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương; làm rõ nội hàm về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân"; nêu rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; quan điểm, nội dung về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân" và giải pháp thực hiện. Thường xuyên báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng công việc và những nội dung triển khai tiếp theo.


DUY THÀNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xay-dung-trien-khai-chuyen-de-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-kien-quyet-chong-chu-nghia-ca-nhan-672144

  • Từ khóa
Xây dựng nông thôn mới ở Hợp Thành: Quyết tâm vượt khó
Xây dựng nông thôn mới ở Hợp Thành: Quyết tâm vượt khó

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.