Nêu cao truyền thống, không ngừng cống hiến

Thứ 6, 15.10.2021 | 08:12:50
199 lượt xem

Xuất phát từ nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng quân tăng cường cho chiến trường miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 20-10-1971, Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Huấn luyện, chiến đấu giỏi, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất cứ nhiệm vụ nào, từ huấn luyện, tăng cường cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu, đến tham gia phát triển kinh tế, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên... cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 59 đều hoàn thành tốt. Với thành tích đã đạt được, trung đoàn nhiều lần được Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sư đoàn Bộ binh 301 tặng thưởng cờ thi đua, bằng khen...

Nêu cao truyền thống, không ngừng cống hiến

Trung đoàn Bộ binh 59 tổ chức "gian hàng 0 đồng" hỗ trợ nhân dân khu Tiên Trượng (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: MẠNH QUANG

Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đạt được kết quả toàn diện. Nổi bật là, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng nâng cao; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chú trọng; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Trong nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, để lại hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Thủ đô trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020, trung đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, phục vụ công dân cách ly tập trung phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Đây là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên đơn vị thực hiện, trong điều kiện cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn, quân số ít, hoạt động phân tán... Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xác định PCD Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, phục vụ 22 đợt công dân cách ly, với gần 2.500 người, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19. Với kết quả đó, Trung đoàn 59 vinh dự được Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cùng nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng...

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 59 luôn xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thực chất, có chiều sâu, vững chắc. Trước hết, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ, Đảng ủy trung đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp xây dựng, củng cố mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và nội bộ đơn vị, đồng thời, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua các kỳ sinh hoạt. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ, bảo đảm sát, đúng với tình hình thực tiễn; chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, trung đoàn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, sinh hoạt tài chính công khai...; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở vững chắc để thời gian tới, Trung đoàn 59 tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống “Huấn luyện, chiến đấu giỏi, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/neu-cao-truyen-thong-khong-ngung-cong-hien-674261

  • Từ khóa
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH
Linh hoạt thích ứng để phục hồi, phát triển KTXH

Các chuyên gia tài chính, kinh tế đều nhận định: Chính phủ đã chuyển hướng rất kịp thời, linh hoạt từ chủ trương "Zero COVID-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt để nỗ lực đạt được 2 mục tiêu là kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã...