Đưa chính sách pháp luật đến cán bộ, Nhân dân biên giới

Thứ 2, 18.10.2021 | 13:59:02
455 lượt xem

Những năm qua, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần đưa chính sách, pháp luật đến cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới (KVBG).

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 231 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 20 xã, 1 thị trấn, thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Tại KVBG của tỉnh, đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn còn khó khăn, nhận thức, chấp hành pháp luật còn hạn chế, rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo. Vì vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL ở KVBG có vai trò hết sức quan trọng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh hướng dẫn người dân ký kết chấp hành quy định về phòng, chống COVID – 19

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về nội dung, biện pháp, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tham gia thực hiện đề án. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL ở KVBG, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, biên soạn đề cương, cấp phát tài liệu cho các xã, thị trấn biên giới và các đồn biên phòng, phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Từ 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp biên soạn và phát hành 14 nghìn đầu sách, cẩm nang, sổ tay kiến thức pháp luật; in ấn, phát hành 34 ấn phẩm đĩa DVD, với 8.000 chiếc và hơn 450 nghìn tờ rơi, áp phích phục vụ tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân. Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến như: Luật Biên giới quốc gia; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế KVBG đất liền nước CHXHCN Việt Nam; phòng, chống dịch COVID – 19…

Đồng thời, các đồn biên phòng phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, tổ chức cho Nhân dân ký cam kết chấp hành pháp luật, tuyên truyền thông qua màn hình LED, cụm loa truyền thanh và tủ sách tra cứu pháp luật ở các cửa khẩu; tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật và phát huy vai trò của các đội, tổ tuyên truyền pháp luật của các đơn vị. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức được hơn 17.500 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thu hút gần 2,2 triệu lượt người nghe, giúp cán bộ, Nhân dân nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT địa bàn KVBG.

Cùng đó, BĐBP tỉnh duy trì hiệu quả 13 tổ tư vấn pháp luật và thành lập 21 tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới, với tổng số 107 thành viên; phối hợp, tham mưu tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; tham mưu, phối hợp thành lập mới 20 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, kiện toàn 254 tổ hoà giải thôn, bản, nhờ đó, các tổ hòa giải đã phát huy vai trò hòa giải thành công 283/402 vụ việc, đạt tỷ lệ 70,39%.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động trên địa bàn

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch COVID-19, BĐBP tỉnh đã quán triệt, vận dụng tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với thực hiện nhiệm vụ “kép”. Các đồn biên phòng chuyển từ hình thức tuyên truyền tập trung sang các buổi tuyên truyền nhỏ lẻ, lồng ghép đến từng hộ gia đình, trong quá trình thực hiện ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, tuần tra, kiểm soát biên giới, phòng, chống dịch COVID-19…

Anh Đinh Văn Nghiệp, lái xe chuyên trách tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Tôi thường xuyên lái xe vận chuyển hàng hóa ra vào Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và xuất sang Trung Quốc. Chúng tôi luôn được lực lượng chức năng tại cửa khẩu tuyên tuyền, hướng dẫn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong KVBG, cửa khẩu, nhất là thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Điển hình vào ngày 19/8 và ngày 9/11 hằng năm, các đồn biên phòng phối hợp với lực lượng kiểm tra biên phòng phía Trung Quốc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở khu vực cửa khẩu hai bên biên giới, phát tờ rơi bằng tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc, trực tiếp trả lời các ý kiến của người dân. Ngoài ra, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền, PBGDPL. Tiêu biểu như các mô hình: “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Biên giới với học đường”, “Vận động Nhân dân phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh”… Qua đó, góp phần đa dạng hoá hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở địa bàn biên giới.

Đồng chí Phù Văn Tỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng khẳng định: Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” đã góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Cán bộ và Nhân dân KVBG đã phát huy tinh thần đoàn kết, có ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng KVBG vững mạnh toàn diện.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, cán bộ, Nhân dân KVBG luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với BĐBP đảm bảo ANTT, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/455476-dua-chinh-sach-phap-luat-den-can-bo-nhan-dan-bien-gioi.html

  • Từ khóa