Tổng kết Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Thứ 4, 12.01.2022 | 16:46:23
413 lượt xem

Sáng nay (12/1), Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 46 điểm cầu trong cả nước về tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án của tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện đề án của tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện đề án, hoạt động tăng cường tuyên truyền, PBGDPL đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống. Từ năm 2017 – 2021, thông qua hoạt động tuyên tuyền miệng các lực lượng chức năng đã tổ chức được 3.500 hội nghị, với gần 280 nghìn người tham dự; tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ và cổ động trực quan được trên 7 nghìn buổi, thu hút hàng triệu lượt người dân tham gia; tuyên truyền thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, tổ hòa giải cho trên 50 nghìn lượt người dân… Qua đó, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Hiệu quả của đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Lạng Sơn luôn xác định việc tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân, nhất là cán bộ, Nhân dân biên giới là việc làm hết sức cần thiết. Công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Do đó, kết quả triển khai đề án trên địa bàn đạt được là khá toàn diện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ công tác triển khai của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo đề án khẳng định: Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân biên giới, hải đảo là một đề án lớn, có vai trò quan trọng nhằm nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác PBGDPL; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1372/QĐ-TTg, ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đôi Nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 – 2027”; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị quân đội; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, đội ngũ công chức, viên chức các ngành và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước khen thưởng cho tập thể Bộ đội Biên phòng và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/474393-tong-ket-de-an-tang-cuong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-can-bo-va-nhan-dan-vung-bien-gioi-hai-dao.html

  • Từ khóa