"Đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa"

Thứ 6, 28.01.2022 | 08:50:23
570 lượt xem

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, bộ đội thông tin liên lạc (TTLL) toàn quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng TTLL nói riêng lại phấn khởi, tự hào nhớ về hai sự kiện quan trọng diễn ra ngẫu nhiên cùng vào ngày 28-1 và những lời răn dạy quý báu của Bác Hồ kính yêu.

Đó là ngày 28-1-1941, khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”. 28 năm sau, cũng đúng vào ngày 28-1 (năm 1969), Bác Hồ gửi thư tới Đại hội thi đua lập công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược do Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức.

Trong thư, Người căn dặn: “Đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới”.

Bảo đảm tốt thông tin liên lạc truyền hình phục vụ các hội nghị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. 

Khắc sâu những lời huấn thị của Bác, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội TTLL luôn thực hành đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc nhận thức rõ vai trò của một lực lượng thực hiện công việc “quan trọng bậc nhất” được thấu triệt qua các thế hệ và đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị chưa bao giờ có tư tưởng thỏa mãn dừng lại, mà luôn nhất quán tinh thần “đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa” để không ngừng tiến bộ, trưởng thành, quyết tâm lập nhiều thành tích mới.

Những năm gần đây, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Đảng bộ Quân đội về xây dựng Binh chủng TTLL là một trong những lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2011-2020”, rồi tiếp tục tham mưu ban hành “Chiến lược phát triển hệ thống TTLLqs giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” với nhiều chủ trương, giải pháp, đi tắt đón đầu tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, xây dựng phát triển các trang bị kỹ thuật hiện đại.

Đến nay, hệ thống TTLLqs có bước phát triển mới về chất ở cả 3 cấp (chiến lược, chiến dịch, chiến thuật), cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động; tạo được thế vu hồi vững chắc, nâng cao khả năng độc lập, tính vững chắc của hệ thống; trình độ, công nghệ ngang tầm khu vực, có những trang bị tương đương với trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới...

Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ có bước phát triển mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm TTLL phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành trọng trách đó, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở mỗi cấp, cần nhận thức rõ tình cảm của Bác dành cho Bộ đội Thông tin là nguồn động lực to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục cống hiến, công tác. Hơn bao giờ hết, xác định rõ tầm quan trọng của công tác TTLL trong điều kiện xã hội số, trước sự phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quyết tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng Binh chủng TTLL vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; chủ động, nhạy bén phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Trong điều kiện mới, để hoàn thành nhiệm vụ “quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh”, các cơ quan, đơn vị TTLL tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo tình huống tác chiến, sát thực tế nhiệm vụ; thực hiện “Huấn luyện thực chất, học thực chất, kiểm tra thực chất”. Triển khai xây dựng hai nhà trường (trực thuộc Binh chủng TTLL) theo tiêu chí “nhà trường thông minh” và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.

Cùng với đó, các cấp tăng cường lãnh đạo xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, nhất là các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa... Phối hợp, giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương nơi đóng quân. Tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống bão lụt, thiên tai, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ đi dân nhớ, ở dân thương.

Năm mới với những thời cơ và thách thức mới, ghi sâu lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng TTLL tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM, Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; viết tiếp truyền thống Bộ đội TTLL anh hùng.


Thiếu tướng TRẦN MINH TÂM Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/da-co-gang-can-luon-luon-co-gang-hon-nua-684809

  • Từ khóa