Ngày thường của lính quân bưu

Chủ nhật, 26.06.2022 | 09:23:58
180 lượt xem

“Mọi người đều gọi tôi là anh lính quân bưu vui tính nhất trên đời. Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng...”

Những ca từ trong bài hát “Anh quân bưu vui tính” của nhạc sĩ Đàm Thanh đã thôi thúc chúng tôi tới Trạm Quân bưu thuộc Lữ đoàn Thông tin 604 (Quân khu 2) để ghi lại hình ảnh những chiến sĩ quân bưu thực hiện nhiệm vụ giao-nhận công văn, tài liệu. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, họ luôn bảo đảm “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, phục vụ thông tin, chỉ huy thông suốt.

Ngày thường của lính quân bưu
Nhân viên quân bưu phân loại công văn, tài liệu. 
Ngày thường của lính quân bưu
Nhân viên, chiến sĩ giao công văn đến Trạm Quân bưu 3NB-1. 
Ngày thường của lính quân bưu
Sắp xếp công văn, tài liệu cho vào túi chuyên dụng. 
Ngày thường của lính quân bưu
 
Ngày thường của lính quân bưu
Niềm vui của chiến sĩ quân bưu trên đường làm nhiệm vụ. 


Phú Sơn - Việt Trung/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ngay-thuong-cua-linh-quan-buu-698161

  • Từ khóa