Học viện Phòng không - Không quân: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Chủ nhật, 14.08.2022 | 09:54:54
401 lượt xem

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Học viện Phòng không-Không quân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Nổi bật là, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chí về học hàm, học vị theo các hình thức kết hợp giữa tại chỗ và liên kết đào tạo, thực hiện gắn nhà trường với đơn vị, tổ chức cho giảng viên học chuyển loại vũ khí, khí tài mới, tham dự các khóa học trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Học viện Phòng không - Không quân: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo
Giờ học thực hành trên khí tài II-19 của học viên chuyên ngành ra-đa tại Học viện Phòng không-Không quân. Ảnh: THẾ MẠNH  

Cùng với đó, học viện đã làm tốt công tác rà soát, sửa đổi cơ chế đánh giá hiệu quả công tác của giảng viên về định mức giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thủ tục xét công nhận các chức danh giảng viên. Qua đó, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý từng bước được nâng lên. Hiện nay, 100% giảng viên, cán bộ của học viện có trình độ đại học trở lên; đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt gần 84%, trong đó có 10% là tiến sĩ... Đồng thời, học viện đã xây dựng, triển khai điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, cựu học viên và tham khảo ý kiến của các đơn vị để bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục, bảo đảm sát với thực tiễn huấn luyện, chiến đấu của đơn vị. Qua đó, chất lượng giáo dục, đào tạo của học viện từng bước được nâng lên, kết quả hằng năm, học viên tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 85% khá, giỏi.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-phong-khong-khong-quan-nang-cao-chat-luong-giao-duc-dao-tao-702670

  • Từ khóa