Đảng uỷ quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thứ 3, 04.10.2022 | 09:03:13
444 lượt xem

Ngày 3/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong quý III/2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng, chế độ sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn địa bàn và an toàn trong các cơ quan, đơn vị. Đơ vị đã tổ chức lễ công bố thành lập 3 đại đội dân quân binh chủng và tổ chức thành công Hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh; luyện tập duyệt đội ngũ và tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ hiệu quả Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX. Song song với đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị tham gia và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong quý IV/2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục duy trì nghiêm chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về tổ chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện, phúc tra và thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên; theo dõi, kiểm tra công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần phải thực hiện trong quý IV đó là: Đảng ủy cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chi Lăng và Cao Lộc đảm bảo an toàn, hiệu quả; tích cực phối hợp với Sở Y tế triển khai công tác khám chéo giữa các xã, các huyện trong thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chặt chẽ.

Cùng với đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; sắp xếp cơ sở vật chất, quy hoạch tổng thể doanh trại Trung đoàn 123 đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; chuẩn bị làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị cho sát thực tế. Qua đó, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/531011-dang-uy-quan-su-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-quy-iv-nam-2022.html

  • Từ khóa