Hữu Lũng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ vững chắc

Thứ 3, 04.10.2022 | 15:27:14
575 lượt xem

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), những năm qua, cơ quan quân sự các cấp huyện Hữu Lũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hữu Lũng cho biết: Với phương châm xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hằng năm, cơ quan quân sự huyện chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện về quy mô tổ chức, biên chế lực lượng DQTV; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn rà soát, tuyển chọn những thanh niên có phẩm chất đạo đức, lý lịch rõ ràng, trình độ văn hóa, sức khỏe để kết nạp vào lực lượng DQTV và tạo nguồn phát triển Đảng.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Hữu Lũng huấn luyện động tác ném lựu đạn

Hiện nay, lực lượng DQTV huyện Hữu Lũng được xây dựng đạt 1,6% so với dân số huyện. Năm 2022, cơ quan quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức kết nạp 405 thanh niên vào lực lượng DQTV. Đồng thời, tổ chức giải ngạch cho các công dân đã hoàn thành thời gian tham gia lực lượng DQTV theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng chính trị, công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV được các đơn vị quan tâm ngay từ khi tuyển chọn thanh niên tham gia DQTV. Nhờ đó, từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị đã tham mưu cấp ủy cơ sở tổ chức kết nạp được 32 đồng chí DQTV ưu tú vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV lên 25,1%.

Cùng với công tác tuyển chọn, xây dựng lực lượng DQTV, hằng năm, công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV được cơ quan quân sự các cấp tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm 2022, cơ quan quân sự huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 355 đối tượng là tiểu đội trưởng DQTV, tiểu đội trưởng dân quân cơ động và thôn đội trưởng dân quân. Qua đó, lực lượng DQTV nắm chắc, sử dụng thành thạo mọi tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, khí tài được trang bị; biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu trong hoạt động thực tiễn khi có tình huống xảy ra. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện năm 2022, 100% cơ sở đạt khá, giỏi.

Đồng chí Phùng Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Vượng cho biết: Hằng năm, cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn lực lượng dân quân đủ biên chế, thành phần; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nhất là đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất và dân quân các binh chủng được tập trung huấn luyện tập trung tại cơ quan quân sự huyện bảo đảm chặt chẽ. Kết quả huấn luyện 3 năm liên tục (2020 – 2022), đơn vị luôn đạt huấn luyện giỏi.

Nổi bật, tại hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh năm 2022, lực lượng DQTV huyện Hữu Lũng đã đoạt giải nhì toàn đoàn. Qua đây, giúp cơ quan quân sự huyện đánh giá đúng thực chất chất lượng chính trị, trình độ, năng lực sử dụng vũ khí trang bị, động tác, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào điều kiện thực tế của lực lượng DQTV. Đồng thời, rút ra kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV những năm tiếp theo đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban DQTV Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Hữu Lũng là một trong những huyện làm tốt công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV. Qua đó, lực lượng DQTV huyện Hữu Lũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/531111-huu-lung-xay-dung-va-huan-luyen-dan-quan-tu-ve-vung-chac.html

  • Từ khóa