Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự ở Kiên Mộc

Thứ 2, 07.11.2022 | 15:00:50
530 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, chú trọng huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, Đảng uỷ, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Đồng thời, xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; quan tâm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam; chú trọng xây dựng, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Lực lượng dân quân xã Kiên Mộc tham gia làm đường giao thông nông thôn

Nhằm nâng cao nhận thức công tác xây dựng lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Lực lượng dự bị động viên… Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân có đủ các thành phần, binh chủng.

Hiện nay, lực lượng dân quân của xã được xây dựng đạt 29,5% dân số xã, bố trí rộng khắp ở các thôn trên địa bàn theo đúng quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân chiếm trên 19,2%. Đồng chí Đinh Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kiên Mộc cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, cơ quan quân sự xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân về nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cơ quan quân sự xã đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật lựu đạn, hiểu biết về thuốc nổ và kỹ thuật tác chiến, kỹ thuật băng bó cứu thương; vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, nâng cao tính cơ động của lực lượng dân quân. Năm 2021 và năm 2022, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, 100% đạt khá, giỏi, được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng đó, nhằm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, cơ quan quân sự xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, làm dân vận. Từ năm 2021 đến nay, lực lượng dân quân xã đã đóng góp ngày công, giúp Nhân dân thôn Bản Có và thôn Bản Phục xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông dài hơn 770 m. Bằng việc làm thiết thực, lực lượng dân quân xã đã để lại tình cảm trong lòng người dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.

Thượng tá Mã Huy Thủ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đình Lập cho biết: Cơ quan quân sự xã Kiên Mộc đã làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng trong lực lượng dân quân. Qua đó, giúp cho lực lượng dân quân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm 2021, Ban CHQS xã Kiên Mộc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/538818-hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-o-kien-moc.html

  • Từ khóa