Trung đoàn 141 phát động thi đua “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”

Thứ 4, 09.11.2022 | 08:48:38
506 lượt xem

Sáng 8/11, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022).


Lãnh đạo Trung đoàn 141 và đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” diễn ra từ ngày 9/11 đến 28/12/2022 với nội dung thi đua gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa to lớn của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không” kết hợp tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, đơn vị. Nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó phòng, chống thiên tai, cháy nổ, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật đảm bảo an toàn nhất là trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập, kiểm tra, hôi thi, hội thao, lao động và tham gia giao thông.

Cùng với các nội dung, chỉ tiêu thi đua chào mừng chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu thi đua, lãnh đạo trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của đợt thi đua, xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Tại đây, lãnh đạo Trung đoàn 141 và đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.


Đình Quang - Đức Ninh/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/539306-trung-doan-141-phat-dong-thi-dua-50-ngay-thi-dua-lap-cong-quyet-thang.html

 

  • Từ khóa