Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Thứ 5, 08.12.2022 | 09:13:35
711 lượt xem

Sáng 7-12, Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc và đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Binh chủng Thông tin  đã quán triển, triển khai có chất lượng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, từng bước hiện thực hóa chủ trương xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc hiện đại. 

Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
 Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, chủ trì hội nghị.

Binh chủng Thông tin liên lạc đã chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng sự phát triển của nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng các giải pháp quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển hệ thống thông tin liên lạc. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống; kết hợp bảo đảm các trang bị thông tin truyền thống với chủ động phát huy nguồn lực, triển khai các dự án xây dựng hệ thống thông tin cơ động theo hướng hiện đại, đa dịch vụ, gọn nhẹ, cơ động nhanh.  

Đến nay, lực lượng thông tin liên lạc quân sự đã có bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức, phạm vi, quy mô, dịch vụ với trang bị công nghệ hiện đại ngang tầm quân đội các nước tiên tiến trong khu vực.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI, các đơn vị trong toàn Binh chủng chú trọng nâng cao chất lượng, công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, tổ chức lực lượng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Các đối tượng được huấn luyện đúng chương trình, nội dung, thời gian, quân số đạt trên 98,5%, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ trang bị thông tin mới, hiện đại, từng bước xây dựng các phân đội thông tin cơ động tinh nhuệ. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính, đáp ứng tốt cho thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Đảng ủy Binh chủng Thông tin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

 Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI tại Binh chủng Thông tin liên lạc.

Thời gian tiếp theo, Đảng ủy Binh chủng Thông tin xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp trên các biện pháp quản lý nhà nước về thông tin liên lạc quân sự; đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bên cạnh đó, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


NGỌC HÂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-binh-chung-thong-tin-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xi-713168

  • Từ khóa