Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Thứ 4, 08.02.2023 | 08:27:48
708 lượt xem

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với Tỉnh ủy Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, những năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới của tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nội dung hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tỉnh hình mới”… Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy 5 huyện biên giới ký kết quy chế phối hợp năm 2023

Cụ thể, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn biên giới, các đồn biên phòng duy trì thực hiện tốt các hoạt động công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đây, góp phần củng cố niềm tin, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân ở khu vực biên giới. Từ năm 2022 đến nay, các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được trên 500 lần, cho gần 22.000 lượt người; tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn biên giới được gần 1.000 giờ; cấp phát hơn 15.500 tờ rơi, tờ gấp và tổ chức cho gần 16.000 gia đình ký kết chấp hành pháp luật. Nội dung tập trung phổ biến về Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới… Đến nay, có 50 tập thể và 882 hộ ở khu vực biên giới ký kết phối hợp với BĐBP tham gia quản lý cột mốc và bảo vệ 228,642 km/231,74 km đường biên giới quốc gia.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới huy động các nguồn lực, phát huy nội lực bằng công sức của cán bộ, chiến sĩ, dân quân, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân ở khu vực biên giới làm được 62 đường nhánh lên kiểm tra cột mốc, tổng chiều dài trên 7,5 km với tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 3,5 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra biên giới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đình Lập là huyện có gần 41 km đường biên giới quốc gia thuộc địa bàn 2 xã Bắc Xa và Bính Xá. Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy Đình Lập khẳng định: Huyện ủy Đình Lập và Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tăng cường các hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Nhất là các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở phát huy vai trò tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, xây dựng khu vực biên giới của huyện vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng, huyện Đình Lập và người dân ở khu vưc biên giới phối hợp xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc

Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa và cấp ủy, chính quyền các xã Bính Xá, Bắc Xa, huyện Đình Lập đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra biên giới được trên 60 lần với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP và hơn 200 lượt dân quân, công an tham gia. Nổi bật, các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, tổ chức làm được 15 đường nhánh lên kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài hơn 2 km, tổng kinh phí xây dựng gần 1,8 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên, thanh niên và bà con trên địa bàn.

Từ những kết quả thiết thực, năm 2023, Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 5 huyện biên giới tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn biên giới và các đồn biên phòng phối hợp khảo sát, lập kế hoạch dự trù kinh phí. Qua đó, kêu gọi hỗ trợ, vận động quyên góp xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng các đường nhánh lên kiểm tra cột mốc còn lại, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/559780-phoi-hop-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-bao-ve-bien-gioi.html

  • Từ khóa