Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604

Thứ 2, 20.03.2023 | 08:39:46
572 lượt xem

Đến Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 604 (Quân khu 2), chúng tôi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện tập các nội dung: Điều lệnh đội ngũ, tháo lắp súng, 4 bài thể dục buổi sáng, vượt vật cản...

Giờ nào việc nấy, cán bộ luôn thực hiện “4 cùng” với chiến sĩ (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng huấn luyện) với tinh thần “rèn cán, rèn binh, rèn mình, rèn chiến sĩ”. Theo quan sát của chúng tôi, các chiến sĩ mới rất hào hứng với những bài huấn luyện bởi sự khéo léo “truyền lửa” của đội ngũ cán bộ.

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Chỉ huy Tiểu đoàn 3 giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới.

 

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Chiến sĩ mới luyện tập động tác chào.

 

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Huấn luyện động tác đi đều.

 

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Luyện tập động tác tháo lắp súng tiểu liên AK.

 

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Cùng chăm sóc vườn rau sau giờ huấn luyện.

 

Chuyện luyện rèn ở Lữ đoàn 604
Hoạt động vui chơi trong giờ giải lao.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-luyen-ren-o-lu-doan-604-722292

  • Từ khóa