Nắm chắc lĩnh vực được phân công, phụ trách

Thứ 2, 20.03.2023 | 14:32:24
625 lượt xem

Trên cương vị Phó chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), tôi luôn nắm chắc nhiệm vụ được chỉ huy cấp trên giao phó cũng như quyền hạn, trách nhiệm của mình.


Nắm chắc lĩnh vực được phân công, phụ trách
 Chỉ huy Trung đoàn 19 động viên bộ đội tại thao trường.

 Bản thân tôi cũng quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên và cùng với lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn nắm chắc các nội dung, nguyên tắc; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể, chu đáo, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Từ kinh nghiệm thực tiễn, tôi nhận thấy, để hạ đạt mệnh lệnh chính xác, cần phải nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị; nắm chắc lĩnh vực được phân công phụ trách... Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi luôn tích cực học tập, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, học tập đồng chí, đồng đội, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới trong thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch của người chỉ huy; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những tập thể, cá nhân có biểu hiện tiêu cực.

“Yêu, ghét” trong công tác cán bộ cũng là làm việc theo cảm tính

Một trong những biểu hiện của lối làm việc tùy tiện, theo cảm tính là thái độ "yêu, ghét"; ưu ái trong đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đối với người thân quen nhưng sai tiêu chuẩn, quy trình, nguyên tắc (tuy vẫn dưới danh nghĩa “đúng quy trình”). Điều này gây tác hại rất lớn, không những ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc mà còn làm méo mó mối quan hệ trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, góp phần gia tăng nạn chạy chức, chạy quyền, cục bộ, bè phái; mất đoàn kết nội bộ... 

Để góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành quy chế, quy định nhằm bảo đảm thực hiện chặt chẽ quy trình của công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ. Cùng với đó, cần đổi mới phương pháp đánh giá, nhận xét cán bộ bởi việc đánh giá, nhận xét cán bộ là khâu tiền đề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để làm tốt các khâu khác trong công tác cán bộ. Việc đề bạt, bổ nhiệm... cán bộ đòi hỏi phải đúng nguyên tắc, công tâm, khách quan; phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính; chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tuyệt đối không "yêu, ghét" theo cảm tính.

Phải căn cứ vào thực tế đơn vị

Lữ đoàn trưởng là người chỉ huy cao nhất của lữ đoàn, được giao quyền hạn trong phạm vi chức trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Mỗi mệnh lệnh, quyết định của lữ đoàn trưởng đều có ý nghĩa quyết định tới chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, khi ra một mệnh lệnh hoặc quyết định, lữ đoàn trưởng phải căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp mình. Đồng thời, phải thu thập, nghiên cứu nắm chắc tình hình các mặt có liên quan; tâm tư, tình cảm của bộ đội; trình độ, năng lực, sở trường của từng cá nhân, tập thể trong đơn vị mình quản lý; thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể, qua đó xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nắm chắc lĩnh vực được phân công, phụ trách
 Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 572 theo dõi, chỉ đạo đơn vị diễn tập. Ảnh: THUẬN AN

Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5) là đơn vị binh chủng, số lượng xe pháo nhiều, một bộ phận đã sử dụng lâu năm nên tình trạng kỹ thuật không đồng bộ. Trên cương vị Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 572, để có thể có những mệnh lệnh phù hợp, tôi phải nghiên cứu nắm chắc tình hình các mặt có liên quan, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, tình cảm của bộ đội, trình độ, năng lực, sở trường của từng cá nhân, tập thể, từ đó phát huy hết khả năng của bộ đội, tạo sự đồng thuận, thống nhất, trên dưới đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nam-chac-linh-vuc-duoc-phan-cong-phu-trach-722250

  • Từ khóa