Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát động “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” năm 2023

Thứ 3, 21.03.2023 | 15:03:35
751 lượt xem

Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Thanh Lòa phối hợp với chính quyền 2 xã Thanh Lòa, Thạch Đạn (huyện Cao Lộc) tổ chức lễ phát động “Ngày chạy thể thao quân sự” kết hợp “Ngày chạy Olympic” năm 2023.


Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, giáo viên chạy trên trục đường trung tâm xã hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao

Đây là đơn vị đầu tiên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, tổ chức phối hợp với chính quyền các xã biên giới phát động phong trào này thu hút khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, giáo viên trên địa bàn 2 xã.

Tại buổi lễ,  lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Lòa đã đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và toàn dân trên địa bàn 2 tích cực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngay sau lễ phát động, với các khẩu hiệu phát động “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Hữu Nghị thông qua thể thao”…  cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, giáo viên trên địa bàn 2 xã đã hưởng ứng chạy trên trục đường trung tâm của xã.

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và người dân vùng biên hiểu về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể chất cũng như chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu vực biên giới vững mạnh.


ĐÌNH QUANG – VI TOÀN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/569207-don-bien-phong-thanh-loa-phat-dong-ngay-chay-the-thao-quan-su-ket-hop-ngay-chay-olympic-nam-2023.html

  • Từ khóa