Bắc Sơn – điểm sáng công tác quốc phòng, quân sự

Thứ 5, 12.03.2020 | 07:57:51
505 lượt xem

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Bắc Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự (QPQS), từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) huyện, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, cơ quan quân sự huyện thường xuyên chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVTQS huyện vững mạnh toàn diện. Hiện nay, lực lượng bộ đội thường trực được kiện toàn, sắp xếp đủ biên chế theo quy định, chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên. Lực lượng dân quân (LLDQ) tự vệ xây dựng đạt gần 2% dân số huyện, với đủ các thành phần binh chủng. Công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được chú trọng, 100% cán bộ ban CHQS các xã, thị trấn có trình độ trung cấp quân sự trở lên. Năm 2019, đã bổ nhiệm 32 đồng chí và miễn nhiệm 42 đồng chí là thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội dân quân, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn theo quy định.

Dân quân tự vệ huyện Bắc Sơn huấn luyện bắn súng

Năm qua, ban CHQS các xã, thị trấn đã cử 46 cán bộ quân sự cơ sở tham gia tập huấn nghiệp vụ ngành dân quân tự vệ tại Quân khu 1, Trường Quân sự tỉnh và Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, cơ quan quân sự huyện tổ chức được 3 lớp tập huấn cho hơn 300 đồng chí là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện các cơ sở dân quân tự vệ, 100% đạt yêu cầu (có 7 đơn vị đạt giỏi, tăng 1 đơn vị so với năm 2018). Đồng chí Nông Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn cho biết: Cơ quan quân sự xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn LLDQ đủ biên chế, thành phần, binh chủng. Năm 2019, kết nạp 12 thanh niên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị tham gia LLDQ, tổ chức huấn luyện cho LLDQ theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, đơn vị giữ vững loại giỏi.

Trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV), cơ quan quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn, xây dựng kế hoạch động viên. Tổ chức tiến hành phúc tra, sắp xếp nguồn theo chỉ tiêu quy định và thực hiện tốt chế độ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển quân gắn với tạo nguồn DBĐV, tổ chức tiếp nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, xếp biên chế quân số vào các đơn bị DBĐV đảm bảo 100%. Hiện nay, các đơn vị DBĐV đã được sắp xếp, biên chế theo đúng quy định, đúng chuyên nghiệp quân sự, tổ chức huấn luyện cho lực lượng DBĐV bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%.

Thượng tá Đổng Minh Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, cơ quan quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác QPQS. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ QPQS chặt chẽ, phù hợp với thực tế từng cơ sở. Từ đầu năm đến nay, huyện đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân, bảo đảm chất lượng, đủ 100% chỉ tiêu. Đồng thời, cơ quan quân sự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở DQTV chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, phục vụ công tác huấn luyện năm 2020.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ QPQS, năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn có thành tích xuất sắc trong công tác QPQS địa phương.

ĐÌNH QUANG/qdnd.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/275079-bac-son-diem-sang-cong-tac-quoc-phong-quan-su.html

  • Từ khóa