Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 1/2021

Thứ 3, 12.01.2021 | 15:48:03
187 lượt xem

Chiều 11/1, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 1/2021 để xem xét một số dự thảo, tờ trình và triển khai chương trình hoạt động tháng 1/2021.

Theo đó, các đại biểu dự họp đã xem xét, cho ý kiến vào một số dự thảo, tờ trình: Dự thảo Thông báo nội dung kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh; dự thảo Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; dự thảo kịch bản về hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ xem xét, nghiên cứu, thảo luận và thông qua 10 tờ trình, nghị quyết; xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức 1 buổi vào ngày 3/2/2021.

Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất thêm một số cá nhân để xem xét khen thưởng trong nhiệm kỳ; cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, kinh phí, chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ý kiến vào nội dung, hình ảnh cũng như bổ sung thêm phỏng vấn các đại biểu cử tri, lãnh đạo các đơn vị phối hợp với HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ vào dự thảo kịch bản phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021; đề xuất việc phân công công việc thẩm tra các nghị quyết cho các ban HĐND trình tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp để hoàn thành việc thẩm tra dự thảo các tờ trình, nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp 22; hoàn thiện các khâu chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho kỳ họp 22.

Các bộ phận được giao nhiệm vụ chủ động rà soát lại nội dung, câu từ báo cáo tổng kết nhằm phản ánh đầy đủ hơn các hoạt động của HĐND tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Trong đó làm rõ vai trò, chức năng giám sát của HĐND các cấp, công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc giám sát, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn ý kiến của cử tri; tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động của HĐND các cấp.

Việc quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tuân thủ theo các quy định, thời gian, phấn đấu hoàn thiện sớm các bước quy trình công tác nhân sự để bộ máy văn phòng sớm ổn định hoạt động.

Về kịch bản nội dung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021: xây dựng khoảng 25 phút, chắt lọc khái quát nội dung, các hình ảnh nổi bật nhằm phản ánh được đầy đủ hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Đối với các nhiệm vụ đã giao, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban, văn phòng, các bộ phận liên quan hoàn thiện nhằm đảm bảo tiến độ công tác đề ra.


THANH HUYỀN – TIỂU YẾN/BAOLANGSON

http://baolangson.vn/chinh-tri/336010-thuong-truc-hdnd-tinh-hop-phien-thang-1-2021.html

  • Từ khóa
Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn
Công trình nút giao và khuôn viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng: Quyết tâm “về đích” đúng thời hạn

Hạng mục cải tạo nút giao phía Bắc cầu Kỳ Cùng và công trình khuôn viên vườn hoa 17 tháng 10 được đầu tư xây dựng với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và tạo thêm không gian vui chơi cho người dân thành phố Lạng Sơn. Hiện nay, các đơn vị tham gia thực...