Trả lời bạn xem truyền hình ngày 17/3/2020

Thứ 4, 18.03.2020 | 09:47:03
333 lượt xem

Câu 1. Ông Vi Minh Tú trú tại Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình hỏi: Quy định của pháp luật về công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: 

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Để tăng cường hiệu quả giáo dục và phòng ngừa chung, Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định các trường hợp phải công bố công khai về việc xử phạt vi phạm hành chính trên thông tin đại chúng gồm:

“Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.”

Về nội dung công bố công khai về việc xử phạt vi phạm hành chính trên thông tin đại chúng.

Tại Khoản 2 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính và Khoản 2 Điều 8 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về nội dung cần có khi công bố công khai về việc xử phạt vi phạm hành chính trên thông tin đại chúng bao gồm:

Họ, tên, địa chỉ nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm;

Hành vi vi phạm hành chính; Hậu quả hoặc ảnh hưởng của hành vi vi phạm;

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Thời gian thực hiện;

Việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính. Trong trường hợp trang thông tin điện tử hoặc báo đăng không chính xác các thông tin quy định thì phải đính chính đúng chuyên mục hoặc vị trí đã đăng thông tin sai lệch trong thời hạn 01 ngày làm việc trên trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo và phải chịu chi phí cho việc đính chính.

Về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính.

Người phụ trách báo hoặc trang thông tin điện tử khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố công khai; có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính.

Người phụ trách báo hoặc trang thông tin điện tử đăng thông tin phải thực hiện việc đăng tin đính chính trong thời hạn 01 ngày làm việc trên trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Trường hợp việc công bố công khai việc xử phạt không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng thì người có thẩm quyền công bố công khai phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp và công bố công khai việc xử phạt ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục.

Kinh phí thực hiện công bố công khai được lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nơi người đã ra quyết định thực hiện công bố công khai.

Chi phí cho việc đính chính do cơ quan, đơn vị của người đã ra quyết định xử phạt chi trả.

Câu 2. Ông Phạm Trọng Sơn trú tại phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn hỏi: Quy định về hoãn, miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật quy định trong một số trường hợp cụ thể, người bị xử phạt do gặp khó khăn không có đủ tiền nộp phạt, sẽ được người có thẩm quyền xem xét cho hoãn, giảm hoặc miễn tiền phạt như sau:

 1. Về hoãn thi hành quyết định phạt tiền : Khoản 1, Khoản 2 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

 - Quyết định phạt tiền có thể được hoãn thi hành trong trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

 - Cá nhân phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó. Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 3 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

 2. Về giảm, miễn tiền phạt Khoản 1, Khoản 2 Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về việc như sau:

 - Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

 - Cá nhân phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt.

 Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

 Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt.

Nhắn tin: Trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được thư của ông Hà Văn Eng trú tại thôn Tát Uẩn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc phản ánh về việc không được Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai.

Đề nghị ông liên hệ tại Phòng Tiếp công dân - Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. 

  • Từ khóa
Năm 2021, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 đạt 100%
Năm 2021, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 đạt 100%

Chậm nhất là năm 2021, các bộ, ngành và địa phương phải đưa dịch vụ công lên trực tuyến đạt 100% mức độ 4.