Đà Nẵng hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Thứ 7, 20.03.2021 | 10:42:59
135 lượt xem

Chiều 19-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri đối với ứng cử Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nắm bắt kịp thời những trường hợp cử tri nêu ra cần xem xét, tiến hành xác minh đối với những người ứng cử, làm cơ sở trình đại biểu cho ý kiến tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 21-3 đến ngày 13-4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã nơi cư trú phối hợp trao đổi với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thống nhất sắp xếp. Đối với nơi công tác của người tự ứng cử do lãnh đạo cơ quan phối hợp BCH Công đoàn (nếu có) thống nhất.

Tại hội nghị cử tri nơi cư trú, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Biên bản Hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó, phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cứ trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố phải hoàn thành trước ngày 14-4 để chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 4 tới.


THANH TÙNG/nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/da-nang-huong-dan-lay-y-kien-nhan-xet-va-tin-nhiem-cho-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-639081/

  • Từ khóa
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?
Chỉ đạo đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là gì?

Chính phủ mới sau khi kiện toàn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, điều hành đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Tân Thủ tướng tuần qua cũng đã có những chỉ đạo đầu tiên.