Thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 7, 20.03.2021 | 10:42:56
192 lượt xem

Sáng ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, cùng 47 đại biểu được triệu tập.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người ứng cử; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tổng số người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là 10 người. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy giới thiệu 1 người; Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu 1 người; Hội Nông dân tỉnh giới thiệu 4 người; Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu 4 người. Về cơ cấu kết hợp, giới tính nữ: 4 người; dưới 40 tuổi: 4 người; dân tộc Tày: 7 người và dân tộc Nùng là 3 người.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII là 105 người, đang công tác tại 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, có 1 cá nhân tự ứng cử.


Các đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kết quả, từ ngày 24/2 – 10/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ nhất trí đạt 100%.


Đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi thảo luận về một số nội dung liên quan, 47/47 đại biểu được triệu tập đã nhất trí với danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt 100%.

Trong chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV; việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị này sẽ được triển khai trong thời gian từ ngày 21/3/ – 13/4/2021.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/409962-thoa-thuan-lap-danh-sach-so-bo-nguoi-ung-cu-dbqh-va-dai-bieu-hdnd-tinh-nhiem-ky-2021-2026.html

  • Từ khóa
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"

Việc điều hành tỷ giá thực hiện trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.