Quốc hội biểu quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ 6, 02.04.2021 | 09:10:18
73 lượt xem

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội; tiến hành bỏ phiếu kín, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, gồm ba đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội (từ trái qua phải ảnh): Nguyễn Đức Hải, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử: 455/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,79% đại biểu Quốc hội.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa, chúc mừng ba đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.


NHÓM PHÓNG VIÊN/NHANDAN.COM.VN

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-bieu-quyet-bau-cac-pho-chu-tich-quoc-hoi-640491/

  • Từ khóa
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động
Nâng sao cho sản phẩm OCOP: Các cơ sở sản xuất cần chủ động

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng như tiềm năng phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP vẫn còn thiếu sự mạnh dạn, chủ...