Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham  mưu); Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng, Chính ủy Binh Chủng Hóa học dự và chỉ đạo hội nghị; Thượng tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học chủ chủ trì hội nghị.
 

Các đại biểu tham quan trang thiết bị huấn luyện.


5 năm qua, Binh chủng Hóa học đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện toàn diện có hiệu quả Nghị quyết 765 -NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và các hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện. Chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của toàn Binh chủng đạt kết quả vững chắc; trình độ và khả năng SSCĐ được giữ vững và nâng cao.
 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Xuân Dũng đã phân tích làm rõ thêm những kết quả; khuyết điểm tồn tại; nguyên nhân mạnh yếu cũng như bài học kinh nghiệm của Binh chủng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương đồng thời xác định 6 nội dung nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 765-NQ/NQTW giai đoạn (2019-2020) và những năm tiếp theo. Theo đó, toàn Binh chủng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện các nội dung, xác định huấn luyện chuyên môn binh chủng là khâu đột phá; Tiếp tục quản lý điều hành huấn luyện theo phân cấp, phát huy tốt vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan tham mưu các cấp trong công tác quản lý, điều hành huấn luyện; Tập trung bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao khả năng sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật trong biên chế, năng lực thực hành huấn luyện, quản lý bộ đội, đặc biệt là cán bộ cơ sở; Gắn chất lượng huấn luyện với đánh giá năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực của người chính ủy, chính trị viên các cấp.