Cùng dự có đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu; Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị; học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đang đào tạo tại học viện và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ học viện.
 

Quang cảnh lễ khai giảng.


Trong diễn văn khai giảng, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Năm học 2017-2018, Học viện Chính trị đã tích cực khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chú trọng cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị các cấp, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học viên trong toàn Học viện... Năm học vừa qua, Học viện có 12 đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư, 34 giảng viên giỏi cấp học viện. 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu, trong đó có 94,18% đạt khá, giỏi; 100% học viên rèn luyện tốt và khá.
 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.


Công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được nghiên cứu phát triển, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đội ngũ cán bộ, học viên của học viện tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Năm học 2017-2018, Học viện đã triển khai nghiên cứu 2 công trình khoa học cấp Nhà nước, 6 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 20 đề tài khoa học cấp ngành, 49 đề tài cấp học viện... góp phần tích cực cho nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên.
 

Học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đang đào tạo tại học viện.


Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học mà Học viện Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua.
 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Mỗi bước trưởng thành, phát triển của học viên luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng quân đội. Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị có vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
 

Các đại biểu dự lễ khai giảng.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm học 2018-2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước những diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, tác động toàn diện, sâu sắc đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của quân đội, trong đó có Học viện Chính trị.
 

Do đó, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu trong năm học 2018-2019 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo sự thống nhất về nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho các lực lượng của học viện; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo của Bộ Quốc phòng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Học viện, đảm bảo có tính khả thi cao; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Học viên đã xác định, đó là chuyển mạnh từ giảng dạy chủ đề sang chuyên đề, nâng cao chất lượng bài giảng; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các đề tài khoa học cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.
 

Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại buổi lễ.


Cùng với đó là phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc hoạt động nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và tổng kết thực tiễn, hướng hoạt động nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, nhất là vấn đề về quốc phòng, xây dựng quân đội về chính trị, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực; đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân.
 

Duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng.


Triển khai chặt chẽ, chất lượng tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng, nhất là thực hiện tốt chương trình đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị bảo đảm sát mô hình, mục tiêu đào tạo và định hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”; kịp thời bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó lâu đời giữa ba nước, ba quân đội Việt Nam -Lào-Campuchia...
 

Cũng tại Lễ khai giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị đã phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2018-2019 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.
 

Diễu hành trong lễ khai giảng.
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên các cán bộ, học viên học viện.