Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.
 

Đơn vị chủ trì đề tài do Cục Dân quân tự vệ (DQTV) thực hiện. Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục DQTV Chủ nhiệm đề tài. Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các ủy viên phản biện đã nhận xét, nêu câu hỏi, các thành viên Hội đồng và khách mời phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm đề tài đã giải trình ý kiến của Hội đồng.
 

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, chủ trì hội nghị.


Hội đồng thống nhất kết luận, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài “Đổi mới hoạt động của DQTV biển trong tình hình mới” là một đề tài nghiên cứu mới, có tính cấp thiết cao cả về lý luận và thực tiễn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành từ Trung ương đến địa phương. Đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao; bố cục hợp lý, kết cấu các chương, mục, tiểu mục tương đối khoa học, chặt chẽ, dung lượng phù hợp; văn phong mạch lạc rõ ràng, nguồn tài liệu trích dẫn được cập nhật tin cậy; nội dung chất lượng tốt, bám sát chủ đề nghiên cứu và có đề xuất bổ sung, phát triển mới về hoạt động của DQTV biển, phù hợp các điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là công trình khoa học được đầu tư nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, sản phẩm của đề tài đầy đủ; tổ chức thực hiện đề tài chặt chẽ… Hội đồng thống nhất đề tài đủ điều kiện đề nghị nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.