Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đã nghe lãnh đạo Xí nghiệp Liên hợp Z751 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và di chuyển đơn vị năm 2018, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các xí nghiệp trực thuộc.
 

Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra tại các xí nghiệp trực thuộc.


Đại tá Nguyễn Khắc Thắng, Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hợp Z751 đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng về kết quả sản xuất kinh doanh và di chuyển đơn vị. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện giá trị sản lượng hàng hóa đạt 142% kế hoạch năm, nộp ngân sách hơn 7,55 tỷ đồng (đạt 168% kế hoạch năm 2018), thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/tháng. Đối với nhiệm vụ quốc phòng, đơn vị đã tổ chức và quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-12-2018 với chất lượng tốt, tiếp tục phát huy năng lực cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo chủ trương và hướng dẫn của cấp trên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
 

Thực hiện nhiệm vụ di chuyển đơn vị, đến nay toàn Xí nghiệp Liên hợp đã tổ chức di chuyển xong 70% đầu mối trực thuộc và đi vào hoạt động ổn định tại vị trí mới. Công tác di chuyển các đầu mối còn lại đang được đơn vị tích cực triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2019.
 

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Xí nghiệp Liên hợp Z751 đã đạt được trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực, năng động, sáng tạo, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí yêu cầu đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, chủ động khai thác tốt cơ sở vật chất hạ tầng, công năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời kết hợp tham gia phát triển kinh tế. Trong thực hiện nhiệm vụ chú trọng làm tốt công tác quản lý, ứng dụng công nghệ cao và sớm đưa các xí nghiệp còn lại đi vào hoạt động ổn định trong thời gian tới.