Với phương châm tích cực, chủ động toàn diện phục vụ bộ đội, ngành hậu cần Quân khu 5 đã đạt được những kết quả toàn diện; nhất là chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất, trong đó tập trung ưu tiên cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trọng điểm, biên giới, biển, đảo, đơn vị mới thành lập. Nhờ vậy, tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trên địa bàn luôn được củng cố, tăng cường vững chắc, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 5 ngày càng vững mạnh.
 

Đội tuyển vận tải Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) thực hành vận chuyển hàng hóa trong hội thao ngành hậu cần năm 2018.


Để nâng cao hiệu quả công tác, cơ quan hậu cần các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm hậu cần đối với nhiệm vụ SSCĐ; triển khai điều chỉnh lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng dự trữ đồng bộ, có chiều sâu đối với các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ  ở địa bàn khó khăn, dễ bị chia cắt. Với quan điểm “sâu sát cơ sở, hướng về chiến sĩ”, ngành hậu cần đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác hậu cần, đảm bảo đúng, trúng, hiệu quả. Bằng tư duy đổi mới, nhạy bén, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Cục Hậu cần Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định phân cấp khai thác, bảo đảm quân nhu; phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), tạo nguồn tại chỗ. Nhờ vậy, trong những năm qua, ngành hậu cần đã tham mưu, đề xuất và hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu lớn như: Lắp đặt hệ thống bếp lò hơi cơ khí; đầu tư xây dựng các trạm, trại, các mô hình TGSX tập trung... Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh quân khu, các cơ quan, đơn vị coi trọng phát triển đa dạng các mô hình TGSX hàng hóa, tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ vào chăn nuôi, trồng trọt; coi trọng trồng các loại rau cao cấp và cây ăn quả có chất lượng cao, trồng rau xanh an toàn; gắn phát triển TGSX với chế biến sản phẩm, tạo chu trình khép kín từ sản xuất đến sử dụng. Cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng tiềm năng, thế mạnh để đổi mới đồng bộ công tác TGSX theo hướng cơ bản, ổn định, lâu dài; chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, coi trọng hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm; khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ theo quan niệm “nước sông công lính”, chạy theo thành tích, thiếu tính kế hoạch như trước đây. Mặt khác, ngành hậu cần còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong công tác hậu cần… Nhờ đó đã tạo sự đột phá trong công tác bảo đảm hậu cần, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
 

Cục Hậu cần Quân khu 5 chỉ đạo các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh thuộc LLVT quân khu tích cực khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại; triển khai kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân... Do đó, những năm qua, trên địa bàn Quân khu 5 không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe của các đơn vị đạt gần 99%. Đối với công tác bảo đảm doanh trại, ngành hậu cần quân khu luôn quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ Quốc phòng, tổ chức tốt công tác quy hoạch và xây dựng các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt. Nhất là coi trọng công tác quy hoạch, bảo đảm tính tổng thể cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm hạn chế sự lãng phí trong đầu tư do thiếu sự thống nhất. Bên cạnh đó, quân khu còn huy động các nguồn lực, nhất là từ nguồn ngân sách địa phương và phát huy nội lực của các đơn vị để củng cố, nâng cấp doanh trại theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, cảnh quan môi trường. Công tác xăng dầu bảo đảm đầy đủ thực hiện nhiệm vụ trên các hướng, địa bàn trọng điểm, đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống. Công tác vận tải thực hiện  tốt kế hoạch vận chuyển, nhất là phục vụ các tuyến biển, đảo và các nhiệm vụ: Huấn luyện, diễn tập, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...
 

70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Hậu cần Quân khu 5 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh để xây đắp nên truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phẩm chất trong sáng, nghiệp vụ tinh thông, năng động sáng tạo, bảo đảm kịp thời”.