Cùng dự có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
 

Trong khóa học này, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng của một số nước liên quan đến QPAN của Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp QPAN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường QPAN; về đối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; xử lý tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ. Ngoài ra, các đồng chí học viên còn được nghiên cứu thực tế ở một số địa phương, đơn vị, trao đổi kinh nghiệm trong công tác QPAN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương để rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc.  
 

Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng.


Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa nhấn mạnh: Bồi dưỡng QPAN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao kiến thức QPAN, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở các bộ ngành địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để các đồng chí cán bộ nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tư duy và dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPAN của đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.


Trung tướng Trần Việt Khoa yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng cần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung chương trình giáo dục; kịp thời bổ sung những vấn đề mới trong các nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn cao, cập nhật những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Đội ngũ học viên cần chủ động khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức QPAN; đồng thời có những đóng góp thiết thực vào công tác đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện của học viện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.