Ngày cuối tuần tại Phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 5, giờ học tiếng Anh ngoại khóa do chiến sĩ Trần Hoàng Thái phụ trách luôn hấp dẫn cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) của đơn vị. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, là thành viên tổ nội dung Câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh của tiểu đoàn, vượt qua mặc cảm là cấp dưới, Thái tự tin hướng dẫn cán bộ, QNCN học tiếng Anh. Các học viên trong lớp không ngồi học theo dãy bàn mà chia thành từng nhóm nhỏ, tạo cảm giác thân thiện, cởi mở. Người học không cần ghi chép nhiều mà tập trung thực hành giao tiếp, còn Thái chỉ gợi ý chủ đề, hướng dẫn, sửa sai. Hằng tuần, Thái tóm tắt nội dung vào mảnh giấy nhỏ và gửi trước nội dung tuần sau để các thành viên tranh thủ nghiên cứu; đồng thời đề xuất tổ nội dung đi sâu giới thiệu về tiếng Anh quân sự. Khi thấy có đồng chí không theo kịp, Thái chủ động chắt lọc nội dung, đơn giản hóa cho phù hợp và khéo léo đưa thêm các hoạt động huấn luyện, học tập, sinh hoạt hằng ngày để lôi cuốn người học.
 

Trần Hoàng Thái còn chủ động biên soạn chương trình chung phù hợp và mở trang facebook hướng dẫn ứng dụng học tiếng Anh trên điện thoại, giúp mọi người tận dụng thời gian học tập ngoại ngữ mọi lúc, mọi nơi gắn với học tin học, tạo sự say mê, sáng tạo của bộ đội. Trần Hoàng Thái trở thành gương ĐHTT của đơn vị về thi đua huấn luyện giỏi.
 

Kinh nghiệm xây dựng, tổ chức mô hình CLB tiếng Anh của Tiểu đoàn 14 được sư đoàn phổ biến, nhân rộng và là một trong những mô hình tiêu biểu trong Phong trào TĐQT của Sư đoàn 5, giai đoạn 2013-2018. Sư đoàn cũng biên soạn thống nhất nội dung, chương trình. Đến nay, các tiểu đoàn, cơ quan đều có CLB tiếng Anh hoạt động hiệu quả, không chỉ nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bộ đội mà còn tạo sân chơi bổ ích trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ.
 

Hội thi mô hình, sáng kiến phục vụ huấn luyện của Sư đoàn 5, năm 2018. Ảnh: DUY TUẤN.


Một điển hình khác là Thượng úy Nguyễn Thành Đồng, Ban Kỹ thuật Trung đoàn 4. Tháng 9-2012, Nguyễn Thành Đồng về nhận công tác tại Ban Kỹ thuật trung đoàn. Nhiều đêm canh gác, anh thấy lái xe nạp bình ắc quy cho xe trực SSCĐ đều phải trực, chờ đợi đủ thời gian để ngắt điện. Khắc phục vấn đề này, đầu năm 2013, anh có sáng kiến “Thiết bị nạp tự động bình ắc quy” đoạt giải C cấp quân khu. Nguyễn Thành Đồng cho hay: "Từ sáng kiến “Thiết bị nạp tự động bình ắc quy”, tôi nhận thấy việc có ý tưởng sáng tạo là yếu tố quan trọng nhất, còn kiến thức, công cụ để hoàn thành sản phẩm thì không quá khó khăn”. Với suy nghĩ, cách làm đó, từ năm 2013 đến nay, Nguyễn Thành Đồng đã có 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó sáng kiến “Thiết bị nạp phát năng lượng mặt trời dùng trong dã ngoại” đoạt giải nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2018. Thành tích của anh góp phần để Ban Kỹ thuật trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2013 đến 2017, nhiều năm Nguyễn Thành Đồng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Kinh nghiệm sáng tạo của Nguyễn Thành Đồng được nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập. Nhờ vậy, giai đoạn 2013-2018, sư đoàn có 48 sáng kiến tiêu biểu được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.
 

Thượng úy Nguyễn Thành Đồng và chiến sĩ Trần Hoàng Thái là hai trong số nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được đơn vị phát hiện, lựa chọn chính xác để bồi dưỡng xây dựng ĐHTT trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018. Kinh nghiệm phát hiện, lựa chọn tập thể, cá nhân để xây dựng ĐHTT, có sức thuyết phục cao của Sư đoàn 5 là tổ chức tốt các phong trào, hội thi, hội thao; tập trung đột phá vào nội dung mới, nhiệm vụ khó, gắn với thực hiện các cuộc vận động. Sư đoàn phát huy vai trò của cán bộ và cơ quan sâu sát kiểm tra, hướng dẫn. Thông qua hoạt động thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp lựa chọn chính xác tập thể, cá nhân để bồi dưỡng xây dựng ĐHTT, trong đó chú trọng ở đơn vị cơ sở và sĩ quan trẻ. Sư đoàn xây dựng tiêu chí sát với chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị; giao nhiệm vụ mới, khó để thử thách, gắn với thực hiện chọn đơn vị làm điểm; qua đó rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, tích cực phổ biến cách làm sáng tạo, mô hình mới trong toàn sư đoàn. Từng tập thể, cá nhân có kế hoạch phấn đấu cụ thể; chú trọng gắn xây dựng ĐHTT với công tác cán bộ, chính sách…
 

Bằng các biện pháp sát thực, phù hợp, giai đoạn 2013-2018, Sư đoàn 5 đã xây dựng được 80 tập thể, 69 cá nhân ĐHTT, xây dựng được nhiều mô hình mới hiệu quả, như: “Mỗi tuần học theo một lời Bác dạy”; “Câu lạc bộ tiếng Anh”; “Mỗi tuần dành một giờ tự học”; “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”… Trong 5 năm qua, các trung đoàn của sư đoàn đều đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật; nền nếp chính quy có chuyển biến tích cực.