Anh Trí cho biết, qua tham quan, mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập được kinh nghiệm chiến đấu, tinh thần mưu trí, vượt khó, không sợ hy sinh, có bản lĩnh quyết tâm đánh giặc của các thế hệ cha ông. Cái khó trong giảng dạy chính trị là giải quyết việc gắn lý luận với thực tiễn nên anh thường lấy hình ảnh, ví dụ minh họa; cập nhật thông tin thời sự và truyền thống đơn vị, địa phương trong bài giảng. Các buổi học tập, giáo dục chính trị (GDCT) trực quan sinh động, tương tác giữa người dạy và người học được anh Trí thực hiện trong nhiều năm qua, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn người học.
 

Giờ học chính trị ngoại khóa của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Tân Phú tại Địa đạo Phú Thọ Hòa.


Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Tân Phú đã tập trung tham mưu cho Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng GDCT cho cán bộ, chiến sĩ dân quân theo hướng gắn GDCT với hoạt động thực tiễn đơn vị, địa phương. Ban CHQS chú ý rèn luyện nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong cán bộ giảng dạy chính trị, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng, nhất là soạn giáo án theo phương pháp trình chiếu, kỹ năng giảng bài, tổ chức những hoạt động bổ trợ, kỹ năng thực hiện các phong trào, hoạt động. Đơn vị cũng yêu cầu khi soạn bài giảng, cán bộ phải nắm vững, cập nhật truyền thống, lịch sử đơn vị, địa phương. Ban CHQS quận soạn thảo tài liệu lịch sử địa phương, đơn vị và từ một đến hai chuyên đề GDCT sát với nhiệm vụ quốc phòng địa phương theo dạng hỏi đáp; định kỳ tổ chức hội thi cán bộ GDCT giỏi, báo cáo viên giỏi... gắn với phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội tại cơ sở.
 

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ GDCT luôn gương mẫu tham gia các hoạt động, công tác, tích cực hướng dẫn hành động cho chiến sĩ. Đơn vị phối hợp với trung tâm văn hóa quận, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động bổ trợ thông qua nhiều chương trình ý nghĩa, như: Hành quân về nguồn, giao lưu nhân chứng lịch sử, Chiến dịch "Mùa hè xanh"; các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương, cuộc vận động… Qua thực tiễn, đơn vị kiểm nghiệm kết quả học tập chính trị, từ đó có biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp sát thực. Kết quả GDCT hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó 77% đến 85% khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực giúp dân xây dựng nhiều công trình ý nghĩa.