Buổi đầu thành lập, lực lượng mỏng, số cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn qua các cuộc chiến tranh còn ít, phần đông là số cán bộ trẻ được tuyển chọn từ các học viện, nhà trường quân đội, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, trang bị, phương tiện nghiệp vụ rất hạn chế so với yêu cầu, lại phải đối phó với đối tượng của công tác BVAN là lực lượng tình báo, gián điệp, các tổ chức phản động chống phá ta, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trong quân đội. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, thủ trưởng Cục BVAN Quân đội, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác BVAN quân đội, trọng tâm là công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động thu thập tin tức tình báo của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, tổ chức phản động.
 

Hội nghị giao ban ngành bảo vệ an ninh quân đội quý IV-2017. Ảnh: Phan Tiến

 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động bám nắm địa bàn, bám nắm đơn vị với phương châm sâu sát cơ sở “chủ động bảo vệ mình, tích cực tiến công địch”; do đó kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn các hành vi có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia trong quân đội, nhất là những đối tượng có biểu hiện thoái hóa, biến chất về chính trị, dao động tư tưởng, có lời nói và hành động trái với đường lối, quan điểm của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ xúy quan điểm, tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
 

Những năm đầu của thế kỷ 21, các tổ chức phản động lưu vong và thế lực thù địch ở nước ngoài không ngừng gia tăng hoạt động cấu kết, móc nối với các đối tượng phản động kích động đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên biểu tình, gây bạo loạn chính trị, đòi thành lập nhà nước tự trị. Trước tình hình đó, Đoàn An ninh 3 đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và các lực lượng, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
 

Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác Trinh sát năm 2018. Ảnh: Phan Tiến


Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trinh sát an ninh, đơn vị thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên an ninh; cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành an ninh cả trong nước và quốc tế. Đến nay, toàn đơn vị hơn 95% cán bộ, nhân viên trinh sát có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành an ninh. Đoàn còn chủ động mở tại chỗ các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kỹ thuật nghiệp vụ để cán bộ, nhân viên được nghiên cứu, tiếp cận với các loại trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật mới. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, chỉ huy, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên, hướng dẫn của cơ quan chức năng về thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu, xây dựng Đoàn An ninh 3 VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Có thể nói, quá trình xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn An ninh 3 đã đoàn kết một lòng, tỏ rõ là lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhiệm vụ công tác BVAN quân đội có ý chí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tụy, mưu trí, sáng tạo. Những thành tích, chiến công ấy góp phần xây dựng nét đẹp truyền thống của ngành BVAN quân đội: “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch” và truyền thống của Cục BVAN Quân đội-Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới.