Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng TĐKT BQP.
 

Đổi mới công tác khen thưởng ở các cấp

 Năm 2018, Sư đoàn 395, Quân khu 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng TĐKT BQP xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đại tá Đoàn Hoài Nam, Chính ủy Sư đoàn 395 chia sẻ: “Để có được thành tích trong năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã một lòng đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, bắt tay thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ”. Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5, sau đợt giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua đã nhận được tin vui: Đơn vị được xét tặng Cờ thi đua của BQP về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ...
 

Các đại biểu Quân khu 2 tham quan sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 168, tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: HỒNG SÁNG.

Từ sự ghi nhận thành tích của các đơn vị nêu trên cho thấy, việc xem xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng được hội đồng TĐKT các cấp tiến hành thường xuyên; bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội để kịp thời khen thưởng, tạo nguồn động viên cổ vũ bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Với tinh thần đó, tại phiên họp, các thành viên Hội đồng TĐKT BQP thẳng thắn cho ý kiến cả mặt được và chưa được, nêu rõ nguyên nhân. Theo đó, năm 2018, công tác TĐKT được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), BQP, TCCT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".
 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT cho biết: “Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đi đúng hướng, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc giáo dục động cơ, xây dựng quyết tâm; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hội đồng TĐKT các cấp thường xuyên kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; nhất là đã tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy ra các quyết định đúng đắn về công tác TĐKT, duy trì khá tốt chế độ kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, xét đề nghị khen thưởng...”.
 

Qua khảo sát thực tế thấy rằng, trong tổ chức Phong trào TĐQT, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thực hiện tốt 3 trực tiếp (trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch; trực tiếp tổ chức phát động thi đua; trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng). Căn cứ vào chỉ tiêu thi đua, từng đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp thi đua phong phú, như: Hội thao, hội thi, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Đó cũng chính là phương cách giúp việc đánh giá, phát hiện điển hình tiêu biểu xuất sắc được kịp thời, đúng, trúng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng ở các cấp.
 

Các đại biểu về dự Đại hội thi đua quyết thắng Trường Sĩ quan Phòng hóa tham quan mô hình, sáng kiến trong phong trào thi đua của đơn vị. Ảnh: THẢO NGUYÊN.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: “Trong năm 2018, Phong trào TĐQT có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua (PTTĐ) được dấy lên sôi nổi, rộng khắp, động viên tinh thần hăng hái, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân”. 
 

Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng được các đơn vị chú trọng đúng mức; gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất; khen thưởng PTTĐ với khen thưởng của tổ chức đảng và tổ chức quần chúng. Theo đánh giá của Hội đồng TĐKT BQP, năm qua, công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời. Trong năm 2018, toàn quân đã đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng BQP khen thưởng hơn 51.000 lượt tập thể, cá nhân, tăng 45% so với năm 2017.
 

Chủ động thi đua thực hiện “3 khâu đột phá”

Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định: “Năm 2018, toàn quân đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong thi đua, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra: Đột phá về tổ chức biên chế; về huấn luyện và đào tạo; về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự”.
 

Theo đánh giá của Hội đồng TĐKT BQP, thời gian qua, thực hiện đột phá về tổ chức biên chế, toàn quân quyết liệt triển khai, sắp xếp lại tổ chức biên chế quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; điều chỉnh một số cơ quan chiến lược làm điểm rút kinh nghiệm; tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. Rà soát, quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản và hoạt động quân đội tham gia lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế. Đây là vấn đề khó, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, toàn quân bước đầu thực hiện hiệu quả, vững chắc.
 

Xác định đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo là nhiệm vụ then chốt, các đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến khá tốt về công tác chuẩn bị, duy trì điều hành huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Đặc biệt, trong huấn luyện phân đội đã bám sát phương châm, nhiệm vụ của đơn vị, coi trọng rèn luyện thể lực và huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí mới, trang bị công nghệ cao; bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian, quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 75-80% khá, giỏi...
 

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tạo chuyển biến tích cực về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ cương, kiềm chế, đẩy lùi vụ việc vi phạm kỷ luật. Toàn quân đã triển khai xây dựng 4 đơn vị điểm của BQP về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính quân sự tiếp tục được đẩy mạnh ở các cấp, trọng tâm là chất lượng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001; triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ…
 

Điều đáng ghi nhận là các học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu đã đẩy mạnh PTTĐ “Dạy tốt, học tốt, kỷ luật nghiêm, nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ tốt”, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học; chủ động điều chỉnh chương trình, nội dung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là tập trung triển khai đề án xây dựng các học viện, nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh”…
 

Với tư tưởng chỉ đạo "Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, TĐQT", Hội đồng TĐKT BQP quyết định chủ đề Phong trào TĐQT năm 2019 là "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng". Theo đó, tập trung giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tăng cường kỷ cương trong triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.