Quang cảnh lớp tập huấn.


Hơn 400 đồng chí cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Quân đoàn 1 tham gia lớp tập huấn. Nội dung tập trung đi sâu vào công tác tham mưu tác chiến; thống nhất soạn thảo các văn kiện, quyết tâm, kế hoạch trong các nhiệm vụ; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần; kỹ thuật. Nét mới trong đợt tập huấn năm 2019 của Quân đoàn 1 là nội dung thống nhất thời gian, tổ chức, phương pháp huấn luyện, kiểm tra theo tình huống; tổ chức phương pháp thông qua giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ lớp tập huấn tham quan, hướng dẫn, thống nhất tổ chức ăn ở dã ngoại và phân đội trinh sát đặc nhiệm bắn trình diễn bài 1, 2 theo chuyên ngành.
 

Theo kế hoạch, lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 9-1. Đây  là dịp để mỗi cán bộ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công tác, làm cơ sở để vận dụng và huấn luyện bộ đội sát với tình hình thực tiễn đơn vị.