Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 60 mét vuông với số tiền hỗ trợ là 80 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng.
 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bàn giao nhà đồng đội
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 bàn giao nhà đồng đội tặng Đại úy Võ Long Toàn.


Chương trình bàn giao nhà đồng đội là sự quan tâm của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng đến những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đây nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.