Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn 3 khẳng định: "Phong trào TĐQT của quân đoàn luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Đó chính là động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM)".
 

Thực tế cho thấy, nhờ quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện; chủ động, sáng tạo, nhất là đổi mới nội dung, hình thức trong thực hiện, nên Phong trào TĐQT ở Quân đoàn 3 hướng vào thực hiện những nhiệm vụ chính trị trung tâm, những việc mới, việc khó, phát huy sức mạnh nội lực và tinh thần đoàn kết nên các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Phong trào TĐQT của quân đoàn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhất là có sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh; đột phá vào xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác; khơi dậy và phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 

Động lực từ Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân đoàn 3
Bộ đội Quân đoàn 3 không quản hiểm nguy cứu người trong lũ ở Tuy Phước, Bình Định.


Từ duy trì và thực hiện tốt Phong trào TĐQT, nhiều cơ quan, đơn vị trong quân đoàn xuất hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả, thiết thực, như: “Bàn học chiến sĩ” của Lữ đoàn 7; “Vì ngày mai hướng tới tương lai” của Sư đoàn 10; “ Sức khỏe của bộ đội và nhân dân là trên hết” của Bệnh viện Quân y 211; “Tuổi trẻ Quân đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới”… Nhiều phong trào được triển khai thực hiện nhằm khắc phục hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng... Qua đó, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, tạo chuyển biến tích cực về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. 
 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Quân đoàn 3 đã gắn phong trào thi đua với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, và tinh thần thi đua “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”... Quân đoàn đã coi trọng kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng từng đợt, giai đoạn ở các cấp. Theo đó, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,7% trở lên; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, hơn 37% cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện giỏi; hơn 50% cán bộ tiểu đoàn huấn luyện giỏi, 100% cán bộ cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, nhiều đồng chí hoàn thành tốt. Kết quả huấn luyện các đối tượng có hơn 80% đạt khá, giỏi (40% giỏi). Cùng với đó, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của quân đoàn cũng được đẩy mạnh, hằng năm có từ 24 đến 36 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào công tác huấn luyện và SSCĐ.
 

Các hoạt động thi đua còn tập trung thực hiện hiệu quả chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 thực chất”, “3 dứt điểm” và “3 mẫu mực”... hướng vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt Phong trào "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật, nghiên cứu khoa học. Đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, các cơ quan, đơn vị đã hướng Phong trào TĐQT thực hiện  hiệu quả công tác dân vận, xây dựng "trận địa lòng dân", đẩy mạnh Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, khảo sát xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... Các đơn vị đã huy động hơn 127 lượt tiểu đoàn, đại đội với 20.755 lượt cán bộ, chiến sĩ về bản làng giúp bà con tu sửa, nạo vét 148,8km và đào mới hàng trăm mét kênh mương, 374,49km đường giao thông liên thôn; đào, lắp 6.350m đường ống dẫn nước sinh hoạt; trồng rừng, khai hoang phục hóa 55,1ha đất... Từ năm 2015 đến nay, thông qua thực hiện Phong trào TĐQT toàn quân đoàn đã có 587 lượt tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh ở cấp cơ sở; 569 lượt điển hình tiên tiến được tôn vinh ở cấp trên trực tiếp cơ sở và 148 lượt điển hình tiên tiến được tôn vinh ở cấp quân đoàn.
 

Tham dự Đại hội TĐQT và đánh giá kết quả thực hiện Phong trào TĐQT của Quân đoàn 3, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: “Thời gian qua, Phong trào TĐQT của quân đoàn đã phát triển toàn diện, đúng hướng và được duy trì thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Kết quả từ phong trào thi đua thật sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Thực hiện Phong trào TĐQT, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, coi trọng tính thực chất, hiệu quả và bền vững, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”; gắn kết chặt chẽ Phong trào TĐQT với các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội; gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phát huy sức mạnh nội lực xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM.